வெப் தளங்கள் ஒரு அறிமுகம் -3

இந்த வெப்தளம் படங்களை அப்லோட் செய்யவும் லிங்க் கொடுக்கவும் உபயோகமானது

http://www.imageshack.us/
——————————————————-
இது குழந்தைகளுக்கான் வெப்தளம் ஆங்கிலம் பயில் உதவும்

http://www.britishcouncil.org/kids-stories-short.htm
———————————————————
இந்த வெப்தளம் நம் குழந்தைகள் தினசரி சொல்லும் சுலோகங்கள் மல்டிமீடியாவில் அனிமேசனாக தொகுத்து உள்ளார்கள் உபயோகமான் ஆன்மீக வெப்தளம் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் உபயோகமானது

http://www.slokakids.com/
—————————————-
இந்த வெப்தளம் கர்நாடிக் தென்னிந்திய மியுசிக் முழுவதும் கற்க்க உதவும் தளம் மிகவும் உபயோகமானதளம் இசை பிரியர்களுக்கு பயில இது உதவும்

http://www.karnatik.com/
——————————————-
எச் பி ஆன் லைன் கோர்ஸ் கம்புட்டர் சம்பந்தமான லெசன்கள் உள்ளன உபயோகமான் வெப்தளம்

http://h30240.www3.hp.com/

» Digital photography

» Camera composition: change your perspective 70 Ratings

» Beginner’s guide to saving, printing and sharing your digital photos

» Touch up digital photos with Adobe Photoshop Elements

» See all 5 classes and ratings

» Digital entertainment

» Work and play from anywhere with the MediaSmart Server QUICK LESSON! 11 Ratings

» Making the most of your Windows Vista® Media Center PC

» Getting started with LightScribe QUICK LESSON!

» See all 3 classes and ratings

» Security solutions

» Tune up your Windows Vista® PC 187 Ratings

» Tune up your Microsoft® Windows® XP PC

» Protect your PC from spam, spyware and viruses

» See all 5 classes and ratings

» Home office

» Creating a distinctive identity: business cards, stationery and more 55 Ratings

» Getting started with Microsoft® Excel 2003

» Setting up a wireless home network

» See all 7 classes and ratings

» Personal interests & hobbies

» Online social networking QUICK LESSON! 8 Ratings

» What is Web 2.0? QUICK LESSON!

» Get organized: tips and tools for managing time, space and paper

» See all 5 classes and ratings

Top three classes

» Tune up your Windows Vista® PC

» Understanding Windows Vista® Home Basic and Home Premium

» Making the most of your Windows Vista® Media Center PC

One response

  1. […] வெப் தளங்கள் ஒரு அறிமுகம் -3 […]

%d bloggers like this: