அறிவியலில் அனைத்தும் இங்கு உண்டு

அறிவியலில் அனைத்தும் இங்கு உண்டு

அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், தொழிற்சாலைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் மற்றும் சமுதாய பிரிவுகளில் இந்த கண்டுபிடிப்புகளின் பயன்கள் ஆகியன குறித்து மிக விரிவாக நீங்கள் அறிய வேண்டுமா? நீங்கள் செல்ல வேண்டிய தளம் www.newscientist.com.

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் குறித்து பல பிரிவுகளில் தகவல்கள் இங்கு கிடைக்கின்றன. டினோசார்ஸ் முதல் அஸ்ட்ரோ பயாலஜி வரை இதன் எல்லைகள் விரிந்து கிடக்கின்றன.

மார்ஸ் கிரகம் என்னவென்று தெரிய வேண்டுமா? ஸ்டெம் செல் என்றால் என்ன? இதன் பயன் என்னவென்று தெரிய வேண்டுமா? ஜெனடிக்ஸ் சயின்ஸ் எதைக் குறிக்கிறது என அறிய வேண்டுமா? இல்லை பொதுவாக நவீன கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அறிவியல் கோட்பாடுகளையும் அவை பயன்படும் பிரிவுகளையும் தெரிய வேண்டுமா? இந்த தளம் உங்களுக்குத் தேவையானதை வாரி வழங்குகிறது. அறிவியல் துறை செய்திகள், தலைப்புச் செய்திகள், விந்தை மிகு கதைகள், ஆச்சரியமான உண்மைகள் என அனைவருக்குமான அறிவியல் துணுக்குகள் இங்கு உள்ளன.

மிக ஆழமான கருத்து செறிந்த கட்டுரைகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த தளத்தில் உலா வருவதும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகள் கூட இதனை எளிதாகப் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் பயன்படுத்துவது மட்டுமின்றி உங்கள் குழந்தைகளையும் இதற்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

One response

  1. […] அறிவியலில் அனைத்தும் இங்கு உண்டு […]

%d bloggers like this: