சார்ட்களை உருவாக்குவது எப்படி?

எக்ஸெல் தொகுப்பில் சார்ட்களை உருவாக்க அனைத்து வழிகளிலும் உதவி தரப்படுகிறது. எக்ஸெல் தொகுப்பிடம் நீங்கள் எந்த டேட்டாவினைக் கொண்டு சார்ட் அமைக்க இருக்கிறீர்கள் என்பதனைக் காட்டினால் போதும். கீழ்க்காணும் வழிகளைக் கையாளுங்கள்:

1.எந்த டேட்டாக்களுக்கு சார்ட்டினை உருவாக்க வேண்டுமோ அந்த டேட்டாவினை முதலில் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளவும். ஒர்க் ஷீட் ஒன்றில் உள்ள அனைத்து டேட்டாவினையும் சார்ட்டில் கொண்டு வர விருப்பமில்லாதவர்கள் அவர்களின் சார்ட் அமைக்கும் நோக்கத்திற்கேற்ப குறிப்பிட்ட டேட்டாவினை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

2. பின் டூல் பாரில் உள்ள Chart Wizard மீது கிளிக் செய்திடவும். இப்போது சார்ட் விஸார்ட் டயலாக் பாக்ஸ் / சார்ட் டைப் (Chart Wizard Dialogue Box / Chart Type)விண்டோ கிடைக்கும்.

3. Chart Type என்பதன் கீழ் எந்த வகையான சார்ட் தயாரிக்க விருப்பமோ அந்த வகையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அதிலேயே தரப்பட்டுள்ள டிபால்ட் தேர்வு Column என்பதாகும்; ஆனால் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க பல வகைகள் உள்ளன.

4. Chart Sub Type என்பதில் குறிப்பாக எந்த வகை சார்ட் டைப்பினை நீங்கள் பயன்படுத்த இருக்கிறீர்கள் என்பதனைக் காட்டும் வகையில் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஒவ்வொரு சப் டைப் மீதும் உங்கள் கர்சரைக் கொண்டு கிளிக் செய்திடுகையில் அந்த சப் –டைப் பயன்பாடு குறித்து சிறிய விளக்கம் காட்டப்படும்.

5. உங்கள் டேட்டா இந்த சார்ட் மூலம் எப்படி இருக்கும் என்பதனைப் பார்க்க வேண்டும் என்றால் Press and Hold to View Sample (பிரஸ் அன்ட் ஹோல்ட் டு வியூ சாம்பிள்) என்ற டேப்பில் கிளிக் செய்திடவும். கிடைக்கும் படம் கிடைக்க இருக்கும் சார்ட்டின் ஒரு மாதிரிதான். இதைக் காட்டிலும் பல வகைகளில் மேம்பட்டதாகத்தான் கிடைக்க இருக்கும் சார்ட் இருக்கும். ஏனென்றால் முழு சார்ட்டும் மிகவும் சிறிய இடத்தில் சுருக்கப்பட்டு காட்டப்படுவதால் சார்ட்டின் அனைத்து பரிமாணங்களும் தெளிவாகக் காட்டப்பட மாட்டாது.

6. இன்னும் சில சார்ட் வகைகளைக் காண வேண்டும் என்றால் Custom Types என்னும் டேப்பினைக் கிளிக் செய்திடவும்.

7. சார்ட் டைப் குறித்து நீங்கள் முடிவு செய்து தேர்ந்தெடுத்துவிட்டால் Next பட்டனில் கிளிக் செய்திடவும். மீண்டும் இரண்டாவதான Chart Dialogue Box கிடைக்கும். இது Chart Source Data எனக் காட்டப்படும்.

8. இங்கே சார்ட் எப்படி கிடைக்கும் எனத் தெளிவாகக் காட்டப்படும். முதலில் படுக்கை வரிசையில் உள்ள டேட்டா அடிப்படையில் காட்டப்படும். நெட்டு வரிசையில் (Row) உள்ளபடி காட்ட Columns ரேடியோ பட்டனை அழுத்த வேண்டும்.

9. எந்த வரிசை மற்றும் எந்த சிரீஸ் செல்களிலிருந்து டேட்டா எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதனைப் பார்க்க Series என்பதனைக் கிளிக் செய்திடவும்.

10. இனி தொடர்ந்து செல்ல நெக்ஸ்ட் பட்டனைக் கிளிக் செய்திடவும். இங்கு Chart Options (சார்ட் ஆப்ஷன்ஸ்) என்னும் மூன்றாவது சார்ட் விஸார்ட் கிடைக்கும்.

11. இங்கு கிடைக்கும் சார்ட் டைட்டில் பாக் ஸில் சார்ட்டிற்கான தலைப்பு ஒன்றை டைப் செய்திடவும்.

12. சார்ட்டின் கீழ் பகுதியில் வகை குறித்து டெக்ஸ்ட் அமைக்க விருப்பப்பட்டால் அதனை Category (X) என்னும் எடிட் பாக்ஸில் டைப் செய்திடவும்.

13. இதே போல வேல்யூக்கு டெக்ஸ்ட் அமைக்க விரும்பினால் Value (Y) Axis (வேல்யு ஒய் ஆக்ஸிஸ்) எடிட் பாக்ஸில் டைப் செய்திடவும்.

14. இதே போல நீங்கள் விரும்பும் வகையில் சார்ட் அமைத்திடத் தேவையான பல ஆப்ஷன்கள் அந்த விண்டோவில்கிடைக்கும். செட் செய்து கொள்ளலாம்.

15. அடுத்து பட்டனில் கிளிக் செய்திட Chart Locations (சார்ட் லோகேஷன்ஸ்) என்னும் நான்காவது சார்ட் விஸார்ட் கிடைக்கும்.

16. இது மிகவும் எளிமையான வேலை. நீங்கள் தயாரிக்கும் சார்ட் ஒர்க் ஷீட்டுடன் இணைந்து இருக்க வேண்டுமா? அல்லது தனியே இருக்க வேண்டுமா? என்பதனை முடிவு செய்து அமைக்க வேண்டும். உங்கள் முடிவிற்குச் சரியான ரேடியோ பட்டனை அழுத்தி பின் Finish பட்டனை அழுத்தவும்.

17. சார்ட் தயாராகிவிட்டது. அது ஒர்க் ஷீட்டின் நடுவே இடம் பெறும். நாம் தான் அதனை இழுத்து எந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும். டேட்டாக்கள் மறைக்கப்படாமல் அதனை வைக்கலாம். சார்ட்டின் நீள அகலத்தை சரி செய்திட அதன் பார்டர்களில் கர்சரை வைத்து இழுக்கலாம்.

சார்ட்களின் வகைகள்

சார்ட்களை உருவாக்கி அமைப்பது எப்படி என்று பார்த்தோம். எக்ஸெல் தொகுப்பில் எத்தனை வகை சார்ட்களை அமைக்கலாம் என்று பார்க்கலாம்.

மொத்தம் 14 ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்கள் உள்ளன. இவை ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு அல்லது ஏழு துணை வகைகளும் உள்ளன. இவற்றுடன் 20 கஸ்டம் சார்ட் வகைகளும் தரப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இந்த வகை சார்ட்கள் பெரும்பாலும் கலர் மற்றும் கிராபிக்ஸ் தோற்றத்தில் மட்டுமே மாறுபாட்டினைக் கொண்டிருக்கும். கீழே 14 ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்கள் குறித்து விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.

1. ஏரியா சார்ட் (Area Chart): ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அல்லது வேறு வகைக்கான மதிப்பின் அடிப்படையில் அமையும் சார்ட். ஒரு வேல்யூ எந்த அளவிற்கு கூடுதலாக உள்ளதோ அதற்கேற்ற வகையில் அந்த அளவில் சார்ட்டில் அது இடம் பெறும்.

2. பார் சார்ட் (Bar Chart): இவை தான் பெரும்பான்மையோரால் பயன்படுத்தப்படும் சார்ட் ஆகும் .இதில் வேல்யூ படுக்கை வச பார்கள் மூலம் காட்டப்படும்.

3. பப்பிள் சார்ட் (Bubble Chart): மூன்று செட் வேல்யூவினை ஒப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. இவை ஏறத்தாழ எக்ஸ்–ஒய் சார்ட் போல செயல்படும். எக்ஸ் மற்றும் ஒய் இதில் இரண்டு வேறு வேறு வேல்யூவினைக் குறிக்கின்றன.

4. காலம் சார்ட் (Column Chart): பார் சார்ட்டின் இன்னொரு வகை. இதில் வேல்யூக்கள் நெட்டு வரிசையில் அமைந்த பார்களினால் காட்டப்படும். எக்ஸெல் தொகுப்பில் இவை தான் டிபால்ட் சார்ட்டாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

5. கோன் சார்ட் (Cone Chart): பார் அல்லது காலம் சார்ட் டைப்பின் இன்னொரு வகை. இதில் பார் அல்லது காலம் களுக்குப் பதிலாக கோன்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

6. சிலிண்டர் சார்ட் (Cylinder Chart): மேலே உள்ளது போன்றவை. இங்கு வேல்யூக்களை சிலிண்டர்கள் காட்டும் வகையில் சார்ட் அமைக்கப்படும்.

7. டப்நட் சார்ட் (Doughnut Chart): பை சார்ட் போன்றவையே இவை. ஆனால் பை சார்ட் போல ஒரு டேட்டா சிரீஸ் மட்டும் என்ற வரையறை இதற்குக் கிடையாது. ஒவ்வொரு சிரீஸ் வகையும் டப்நட் ஒன்றின் வளையத்தால் காட்டப்படும்.

8. லைன் சார்ட் (Line Charat): இந்த சார்ட்டில் ஒவ்வொரு ஒய் வேல்யுவிற்கும் ஒரு எக்ஸ் வேல்யு இருக்கும். ஒரு மதிப்பில் காலத்தினால் ஏற்படும் மாறுதலைக்காட்ட இது அதிகம் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

9. பை சார்ட் (Pie Chart): ஒரே ஒரு டேட்டா சிரீஸ் மட்டும் இதனால் காட்டப்படும். அதாவது ஒர்க் ஷீட்டில் ஒரு நெட்டு வரிசை அல்லது படுக்கை வரிசையில் உள்ள டேட்டா மட்டும் இதில் படமாகக் கிடைக்கும். இதில் அதிகமாக குறுக்காக தொடர்புள்ள வேல்யூக்களைக் காட்ட இயலாது. ஒரு டேட்டா சீரிஸில் உள்ள ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ஒரு ஸ்லைஸால் காட்டப்படும். இப்படியே அடுக்கிக் காட்டப்படும். இந்த சார்ட் பார்ப்பதற்கு கவரும் வகையிலும் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளும் வகையிலும் இருக்கும்.

10. பிரமிட் சார்ட் (Pyramid Chart): பார் அல்லது காலம் சார்ட்டின் இன்னொரு வகை. இந்த சார்ட்டில் பார் அல்லது காலம் களுக்குப் பதிலாக பிரமிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

11. ரேடார் சார்ட் (Radar Chart): இந்த ரேடார் கண்காணிக்கும் ரேடாரைக் குறிக்கவில்லை. ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒளி வெளியே ஒளிறுவதைக் குறிக்கிறது. இதில் மையம் என்பது சைபரைக் குறிக்கிறது. இதிலிருந்து ஒவ்வொரு சீரிஸ் டேட்டாவும் பயணிக்கிறது. ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒரு டேட்டா பாய்ண்ட் காட்டப்படும். இந்த டேட்டா பாய்ண்ட்கள் அனைத்தும் ஒரு வரியால் இணைக்கப்படும். இந்த சீரிஸ்களை வரிகள் குறுக்கே செல்வதால் ஏற்படும் ஏரியாவினை வைத்து மதிப்பை அறியலாம்.

12. ஸ்டாக் சார்ட் (Stock Chart): ஒரு டேட்டாவின் மூன்று முதல் ஐந்து வேல்யூக்களை இதன் மூலம் காட்டலாம்.

13. சர்பேஸ் சார்ட் (Surface Chart): வேல்யூக்களில் ஏற்படும் கால மதிப்பினை இது காட்டுகிறது. எனவே இது இரண்டு பரிமாணங்களின் தொடர்ச்சியாக உள்ள ஒரு வளைவாக இருக்கும்.

14. எக்ஸ்–ஒய் ஸ்கேட்டர் சார்ட் (XY Scatter chart): வேல்யூக்களை ஜோடி ஜோடியாக ஒப்பிட்டுக் காட்டும். எக்ஸ் மற்றும் ஒய் கோஆர்டினேட் செட்களாகக் காட்டும். ஒரு சோதனையில் ஏற்படும் பல்வேறு விளைவுகளின் மதிப்பைக் காட்ட இந்த சார்ட் பயன்படும்.

சார்ட்களில் டேட்டா லேபிள்

எக்ஸெல் ஒர்க் ஷீட்டில் சார்ட்களுக்கு டேட்டா லேபிள் அமைப்பது அந்த சார்ட் தெரிவிக்கும் முக்கிய தகவல்களை எடுத்துக்காட்டும். நீங்கள் அமைக்கும் சார்ட் பார்மட்டைப் பொறுத்து இந்த லேபிள்கள் தகவல்களைக் காட்டுவதில் சிறப்பிடங்களைப் பெறுகின்றன. இது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் ஒரு பை – சார்ட் அமைத்தால் அதில் டேட்டாவிற்கான லேபிள் இல்லை என்றால் நிச்சயம் தகவல்கள் என்ன சொல்ல வருகின்றன, ஒன்றுக்கொன்று எப்படித் தொடர்புடையன என்று தெரியாது. இந்த டேட்டா லேபிள்களை எப்படி அமைப்பது என்று காணலாம். எக்ஸெல் 2007 பயன்படுத்துபவர்களுக்கு:

1. முதலில் எந்த சார்ட்டுக்கு டேட்டா லேபிள் அமைக்க வேண்டுமோ அதன் மீது கிளிக் செய்து இயக்கவும்.

2. லேஅவுட் டேப் ரிப்பன் காட்டப்படுவதனை உறுதி செய்திடவும்.

3. இதில் உள்ள Data Labels என்ற டூலைக் கிளிக் செய்திடவும். இந்த வகையில் எந்த இடத்தில் டேட்டா லேபிள்களை அமைக்க வேண்டும் என்பதற்கு பல ஆப்ஷன்களை எக்ஸெல் தருகிறது.

4. எங்கிருந்தால் சிறப்பாக அந்த லேபிள் தன் பணியைச் செய்திடுமோ அங்கு வைக்கவும். அடுத்து எக்ஸெல் 2003 பயன்படுத்துபவர்களுக்கு:

1. முதலில் எந்த சார்ட்டுக்கு டேட்டா லேபிள் அமைக்க வேண்டுமோ அதன் மீது கிளிக் செய்து இயக்கவும்.

2. பின் Chart மெனுவிலிருந்து Chart Options என்னும் பிரிவினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இங்கே Chart Options டயலாக் பாக்ஸ் கிடைக்கும்.

3. இந்த பாக்ஸில் உள்ள Data Labels என்னும் டேபினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இந்த டயலாக் பாக்ஸில் இடது பக்கம் பல்வேறு வகையான டேட்டா லேபிள்களைக் காட்டும். உங்களுடைய சார்ட்டின் தன்மைக்கேற்ப காட்டப்படும் டேட்டா லேபிள்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தன்மை மாறும்.

4. இந்த டேட்டா லேபிள்களைப் பார்த்தால் அடிப்படையில் ஐந்து வகைகள் இருப்பதை உணரலாம். ஒவ்வொன்றும் டேட் டாவின் தன்மை மற்றும் லேபிளின் வகை ஆகியவற்றை இணைப்பதில் வேறுபட்டிருக்கும். இவற்றிலிருந்து உங்கள் நோக்கத்தை வெளிக்காட்டும் சிறந்த லேபிள்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

5. OK கிளிக் செய்திடவும். சார்ட் லேபிள் களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டு காட்டப்படுவதற்கு தயாராக இருக்கும்.

One response

  1. […] சார்ட்களை உருவாக்குவது எப்படி? […]

%d bloggers like this: