செயற்கை கண்


மனிதனுக்கு பார்வைத்திறன் இல்லையென்றால் ஏராளமான விஷயங்களை அறிந்து கொள்வதில் மிகுந்த பாதிப்பு ஏற்படும். இதற்கு சிகிச்சை அளிப்பதும் கடினம். தற்போது இந்தக் குறையை போக்கும் வகையில் செயற்கை கண்ணை அமெரிக்காவின் எம்.ஐ.டி. பல்கலைக்கழகத்தினர் உருவாக்கி உள்ளனர்.

இந்த செயற்கை கண்ணை இரு வகை பார்வைத் திறன் அற்றவர்கள் பயன்படுத்த முடியும். இந்த செயற்கை கண், இரண்டு கம்ப்ட்டர் சிப்கள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது. இவை ரெட்டினா செய்யும் வேலையை செய்யும்.

இதில் உள்ள ஒரு ஜோடி கண்ணாடிகள் சுற்றுப்புறத்தையும், ஒளியின் தன்மையையும் புகைப்படம்போல பதிவு செய்து கொள்ளும். இந்த தகவல்கள் சிப்களின் உதவியுடன் எலக்ட்ரிக் நரம்புகள் மூலமாக மூளைக்கு கடத்தப்படுகிறது.

அதன்பிறகு மூளை தானாக ஒரு படத்தை உருவாக்கி அறிந்து கொள்ளாது. அது குறிப்பிட்ட பொருளாக ஏற்றுக்கொள்ளும். அதை ஒரு இடமாகவோ, குறியீடாகவோ அறிந்து கொள்ள முடியும். இதனால் இந்த கருவியை பொருத்தி இருப்பவர்கள் வழிகாட்டி இல்லாமலே தங்கள் இலக்கை நோக்கி ஆபத்தின்றி செல்ல முடியும்.

ஆய்வாளர் ஒருவர் கூறியதாவது:-

“இந்த செயற்கை கண் பார்வைத்திறனை முழுமையாக மீட்டுத் தராவிட்டாலும், கண்ணில் உள்ள கோச்சலா போல செயல்பட்டு ஒலி அதிர்வுகளை நரம்புகளின் கடத்தும் தன்மைக்கு மாற்றிக் கொடுக்கும். இதன்மூலம் பார்வையற்றவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை எளிய வகையில் சமாளிக்க முடியும்.

20 வருட முயற்சியின் பலனாக ரெட்டினாவுக்கு பதிலாக எலக்ட்ரிக் கருவியை பயன்படுத்த முடியும் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டு உள்ளது. இது பார்வை நரம்புகளாக செயல்படும். இந்தக் கருவி தற்போது பன்றிக்கு மட்டுமே பொருத்தப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டு உள்ளது. 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக மனிதர்களிடத்திலும் இந்த சோதனையை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்போம்”.

இவ்வாறு அந்த ஆய்வாளர் கூறினார்.

%d bloggers like this: