`பேஷன்’ மொபைல்


புதுமை விரும்பிகளுக்கான மொபைல் இது. கடிகாரம், பிரேஸ்லெட் செல்போன்கள் போல வளையல் மொபைல் இது. முன்று வளையங்களாக இருக்கும் மொபைலில் ஒவ்வொரு வளையமும் அனுப்பி, ஏற்பி, டயல் என ஒவ்வொரு பணியைச் செய்யும். வளையத்தின் உட்புறம் எளிதில் டயல் செய்யும் வகையில் எண்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டும். ஸ்டைலை விரும்பும் வசதி படைத்தவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது இந்த மொபைல்.

%d bloggers like this: