2010 காலண்டர் வேண்டுமா!

வரப்போகிறது ஜனவரி. எது இருக்கிறதோ இல்லையோ! நம் அறையில் காலண்டர் ஒன்று வேண்டும். எங்கு தேடியும் இலவசமாகக் கிடைக்கவில்லையா? இன்டர்நெட்டில் ஒரு தளம் நாடு வாரியாக, விடுமுறை நாட்களுடன் காலண்டரைத் தருகிறது. மாதவாரியாகவும், ஆண்டு முழுமைக்கும் ஒன்றாகவும் இதனைப் பெறலாம். இவை பி.டி.எப். பைலாகவும், டாகுமெண்ட் பைலாகவும் கிடைக்கின்றன. தரும் காலண்டரில் மாற்றங்கள் செய்திட வேண்டும் என எண்ணினால், டாகுமெண்ட் பைலாக இறக்கிக் கொள்ளுங்கள். இதனை அச்செடுக்கலாம்; அல்லது கம்ப்யூட்டரிலேயே பைலாக வைத்தும் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டிய முகவரி: http://www.calendarlabs. com/onlinecalendar.php இங்கு சென்றவுடன் நாடு தேர்ந்தெடுத்து அமைத்து ஓகே தந்துவிட்டால், உடன் காலண்டர் கிடைக்கும்.
இதே போன்று காலண்டர் தரும் தளங்கள் வேறு சிலவும் உள்ளன.

அவை:

http://www.printactivities.com/Calendars /Calendars.html

http://www.hooverwebdesign.com/2010freeprintablecalendartemplates.html

http://www.vertex42. com/calendars/printablecalendars.html

%d bloggers like this: