யானை `மசாஜ்’


`மசாஜ்கள்’ பலவிதம். பாம்புகளைக் கொண்டு கூட `மசாஜ்’ செய்கிறார்கள். இந்த வரிசையில் `லேட்டஸ்ட்,’ யானை `மசாஜ்’. தாய்லாந்தின் பாங்காக் சியாங் மே சுற்றுலா பூங்கா நிர்வாகிகள் இதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகின்றனர். `மசாஜ்’ செய்வதற்கு யானை ஒன்றுக்கு தீவிர பயிற்சி கொடுக்கபட்டுள்ளது. முவாயிரம் கிலோ எடைள்ள அந்த யானை, சுற்றுலா பயணிகளுக்கு முதுகை மெதுவாக மிதித்து `மசாஜ்’ செய்யும். இதமாக, பதமாக, கவனமாக `மசாஜ்’ செய்யும்வகையில் யானைக்கு பயிற்சி கொடுக்கபட்டுள்ளது. சுற்றுலாவாசிகளை இது மிகவும் கவரும் என்று யானை பாகன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் முதன்முதலில் யானையிடம் `மசாஜ்’ செய்துகொள்ள தயாராக இருபவர் யார் என்று தெரியவில்லை. யானை `மசாஜ்’ செய்துகொள்ள முன்வருவதற்கே தனித் தைரியம் வேண்டுமல்லவா?

%d bloggers like this: