அடடே பூனை!


அமெரிக்காவில் ஒரிகானில் ஒரு பூனைக்குட்டி, 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சீறிய காரின் வெளிபுறத்தில் 150 கிலோமீட்டர் வரை தாக்கு பிடித்திருக்கிறது. மார்க் லிச்டி என்பவர் தனது காரில் வாஷிங்டனில் இருந்து வீட்டுக்கு புறப்பட்டார். வழியில் ஓரிடத்தில் நிறுத்தும்போது `மியாவ்’ என்ற ஓசையை அவர் கேட்டார். காரில் சுற்றும்முற்றும் தேடி பார்த்த அவர், ஒன்றைம் காணாது மறுபடி கிளம்பிவிட்டார். வீட்டுக்கு போய் பார்த்தபோதுதான், தனது காரில் `ஸ்டெப்னி டயர்’ வைக்கும் இடத்தில் ஒரு முன்று மாத வயதிருக்கக்கூடிய பூனைக்குட்டி இருப்பதைக் கண்டார் மார்க். “கார் வந்த 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில், சுமார் 150 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு, அதுவும் உறைய வைக்கும் குளிரில் அந்த பூனைக்குட்டி எப்படித் தாக்கு பிடித்து வந்தது என்று தெரியவில்லை” என்று வியப்பாகக் கூறும் மார்க், தற்போது அதை வளர்க்கத் தொடங்கிவிட்டார்.

%d bloggers like this: