`மிஸ்டர்’ கைதி!


கைதியே சிறை ஊழியர் மீது வழக்குத் தொடர்ந்த வினோதம் இங்கிலாந்தில் நடந்திருக்கிறது. பெர்னார்டு பென்னிங்டன் என்பவருக்கு வெட்டுக் கத்தியால் மனைவியைத் தாக்கியதற்காக ஆயுள் தண்டனை விதிக்கபட்டது. போர்ட்ஸ்மவுத்தில் உள்ள கிங்ஸ்டன் சிறையில் அவர் அடைக்கபட்டார். சிறையிலும் அதிரடியாகவே நடந்து வந்த பென்னிங்டன் அதன் உச்சமாக, சிறைவாசிகளின் நடத்தையைக் கவனிக்கும் கண்காணிப்புக் குழுவைச் சேர்ந்த டேவிட் லக்கெட் என்பவர் தன்னை `மிஸ்டர்’ என்று அழைக்காமல் `கைதி’ என்று கூறியதாகக் குற்றஞ்சாட்டினார். `கைதி’ என்பது தன்னை அவமதிப்பதாகக் கூறி, ஏறக்குறைய 26 ஆயிரம் ருபாய் மான நஷ்டஈடு கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தார். இப்படி கைதி ஒருவர் வழக்குத் தொடர்ந்தது புதியது என்றாலும், இதை ஏற்க முடியாது என்று கூறித் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது நீதிமன்றம்.

%d bloggers like this: