`கீரை ஜோசியம்’!

கிளி ஜோசியம்… எலி ஜோசியம் என்று பலவகை ஜோசியங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் நம்மவர்களையே மிஞ்சும் வகையில் லண்டன் பெண்மணி ஒருவர் `கீரை ஜோசியம்’ கூறுகிறார். அவர் கீரைக் கட்டை மேலே வீசியெறிகிறார். அது கீழே தரையில் வந்து விழும் விதத்தை வைத்து ஜோசியம் கூறுகிறார். அப்போது சம்பந்தபட்டவர்கள் பற்றிய பல சுவாரசியமான விஷயங்களை இவர் கூறுகிறார். கடந்த ஆண்டு பிரபல `பிக் பிரதர்’ நிகழ்ச்சியில் இருந்து யார் யார் வெளியேற்றபடுவார்கள் என்று கூறினார். இந்த 2010-ல், இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தில் ஒரு நிச்சயதார்த்தம் நடக்கும் என்பவர், அக்குடும்பத்தில் முக்கியமான ஒருவர் இறப்பார் அல்லது தீவிரமாக உடல் நலம் பாதிக்கபடுவார் என்றும் `குண்டு’ போடுகிறார்.

%d bloggers like this: