எ‌ந்த நகையை‌ப் போடுவது

ஆக்ஸிடைஸ்ட் நகைகள்
எந்த விதமான உடையோடும் அழகாகத் தோன்றும். தங்க நகைகள் போல் இல்லாமல்
இவற்றை மார்டன் உடைகளோடும்; அதிக அளவிலும் அணியலாம்.

உயரமான பெண்கள் சின்னச் சின்ன நகைகளை அணிந்தால் எடுப்பாக தெரியாது.

இரு வேறு விதமான நகைகளை (வெள்ளி மற்றும் தங்க நகைகளை ஒன்றாக அணிவது) ஒன்றாய்ச் சேர்த்து எப்பொழுதும் அணிவதைத் தவிர்க்கவும்).

காலை நேரங்களில் நகைகளைக் குறைவாக அணிய வேண்டும். இரவில் அதிகமான நகைகளை அணியலாம்.

வெளிர் சிவப்பு மற்றும் நீல நிற ஆடைகளுக்கு வெள்ளி நகைகளும், சிவப்பு, மஞ்சள் நிற ஆடைகளுக்கு தங்க நகைகளும் கச்சிதமாகப் பொருந்தும்.

நீங்கள் அயல்நாட்டுத் துணி வகைகளை அணிபவராக இருந்தால் அதிகமான நகைகளை அணியவேண்டாம். அவற்றுடன் மெல்லிய செயின், சின்ன சின்ன ஜிமிக்கிகளை அணியலாம்.

%d bloggers like this: