பதப்படுத்திய உணவு விற்பனை வீழ்ச்சி!

கடந்த ஆண்டில், பதப்படுத்திய உணவுகளின் விற்பனையில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

`சிப்ஸ்’, `சாஸ்’, `நூடுல்ஸ்’, `சூப்’ பொடி, `ஜாம்’ போன்றவற்றில் விற்பனை குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் குறைந்துள்ளது. சந்தை ஆராய்ச்சி நிறுவனமான `ஐஎம்ஆர்பி’ இதைத் தெரிவித்துள்ளது.

காய்கறிகள், தானியங்கள் போன்றவற்றின் விலை உயர்வு காரணமாக இந்நிலை ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மக்களின் வாங்கும் திறனை அவை தடுத்ததால் இந்நிலை ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பது நிபுணர்களின் கருத்து.

நாடு முழுவதும் மக்கள் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதில் மட்டுமே தற்போது கவனம் செலுத்துகின்றனர், பதப்படுத்திய உணவு போன்ற `எக்ஸ்ட்ரா’ உணவு வகைகளுக்குச் செலவழிப்பதை அவர்கள் குறைத்துக் கொண்டுள்ளனர் என்று ஐஎம்ஆர்பி நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது.

பதப்படுத்திய பிரதான உணவுகளின் நுகர்வு 23 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. `பாஸ்தா’ 9, `சாஸ்’ 7, `ஜாம்’ 6, `சூப்’ பொடிகள் 3 சதவீதம் என்ற அளவில் விற்பனை வீழ்ச்சி கண்டுள்ளன. 2009 ஜனவரி முதல் அக்டோபர் வரை 119 நகரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் இது தெரியவந்துள்ளது.

அதேநேரம் 600 கிராமப்புறச் சந்தைகளில் பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பானங்கள், உணவுப் பொருட்களின் விற்பனை 13 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. வெண்ணை மற்றும் பாலாடைக்கட்டி 9, நூடுல்ஸ் 3 சதவீதம் என்ற அளவில் விற்பனைக் குறைவை அடைந்துள்ளன.

%d bloggers like this: