கூந்தல் திருடன்!


திருடுபவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் திருடுவார்கள். அமெரிக்காவில் ஒருவர் அழகான பெண்களின் கூந்தலைத் திருடி வந்திருக்கிறார். ஒரிகான் போர்ட்லாண்டை சேர்ந்த அவர், புத்தாண்டுக்கு முதல் நாள் பஸ்சில் சென்றபோது, தனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருந்த பெண்ணின் கூந்தலை வெட்டியெடுக்க முயன்றபோது கையும் முடிமாக பிடிபட்டார்.

வெஸ்டன் வால்டர் என்ற அந்நபரிடம் ஒரு வாரத்தில் மட்டும் முன்று பேர் கூந்தலை இழந்திருக்கிறார்கள். இதுபோன்ற ஒரு `குற்றம்’ தொடர்பான `வாரண்ட்’, வாஷிங்டனில் ஏற்கனவே வால்டர் மீது இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. பெண்களின் கூந்தல் மீது வால்டருக்கு அப்படியென்ன பிரியம் அல்லது வெறுப்பு என்று போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறார்கள்.

%d bloggers like this: