தண்ணீருக்குள் குறிப்பெடுக்க…

சிலர் எல்லா நேரங்களிலும் பரபரப்பாக இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் குறிப்பேடுதான் `வாட்டர் புருப் நோட்ஸ்’.

இந்த குறிப்பேடை குளியலறை முதல்கொண்டு எங்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம். தண்ணீர் பட்டாலும் எழுத்துக்கள் அழியாது. தாளும் கிழியாது. இதற்கான விசேஷ தாள் மற்றும் பென்சில் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது.

பெரும்பாலும் இந்த குறிப் பேடு ஆய்வாளர்களுக்கு உப யோகப்படும். எப்போதும் உங்கள் குறிப்புகள் அழியாமல் இருக்க விரும்பினால் நீங்களும் வாங்கிப் பயன்படுத்தலாம்.

%d bloggers like this: