வேர்டு: டிப்ஸ் டிப்ஸ் -23.1.2010

பைலின் பெயரை இணைக்க
வேர்ட் டாகுமெண்ட் பைல் ஒன்றை உருவாக்குகிறீர்கள். அதை சேவ் செய்தவுடன், அந்த பைல் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு போல்டரில், ஒரு டிரைவில் பதிந்து வைக்கப்படுகிறது. இந்த பைலின் பெயர் மற்றும் பதியப்பட்டு வைக்கும் இடம் டாகுமெண்ட்டில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் காட்டப்பட்டால் நல்லது எனத் திட்டமிடுகிறீர்கள். நீங்களாக இதனை டைப் செய்திட வேண்டாம். அதற்கென செட்டிங்ஸ் ஒன்றை அமைத்துவிட்டால் போதும். இதனை டாகுமெண்ட்டில் உள்ள புட்டரில் கூட அமைத்துவிடலாம். அச்செடுக்கையில் பைலின் பெயர் கீழாகக் காட்டப்படும் அல்லவா! இனி எப்படி இதனை செட் செய்திடலாம் என்று பார்க்கலாம்.
1. எந்த இடத்தில் பைலின் பெயர் அமைக்கப்பட வேண்டுமோ, அந்த இடத்தில் கர்சரைக் கொண்டு வைக்கவும்.
2. அடுத்து மெனுபாரில் இன்ஸெர்ட் (Insert) அழுத்தவும்.
3. இதில் பீல்டு என்னும் பகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
4. இங்கு மேலாக Please Choose a Field என்று ஒரு பிரிவு இருக்கும். அதிலேயே அடுத்த பிரிவாக Field Names என்று இருக்கும். இதனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
5. இதில் File Name என்பதில் கிளிக் செய்க.உடன் அருகில் ஒரு பாக்ஸ் காட்டப்படும். அதில் பைல் பெயர் எப்படிக் காட்டப்பட வேண்டும் என்பதற்கு பெரிய(கேப்பிடல்) எழுத்துக்கள், சிறிய எழுத்துக்கள், அல்லது வழக்கமான சொற்கள் போல என்ற பிரிவுகளில் ஒன்றை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இது Field Properties என்ற பிரிவில் காட்டப்படும்.
6. இதனை அடுத்து Field Options என்ற பிரிவைப் பார்க்கலாம். அதில் சிறிய கட்டம் ஒன்றுடன் Add path to File Name என்று இருக்கும். இதில் டிக் அடையாளத்தை ஏற்படுத்தினால், உங்கள் பைல் எந்த டிரைவில், எந்த போல்டரில் உள்ளது என்ற விவரங்களுடன் பைல் பெயர் இடம் பெறும்.
உங்களிடம் வேர்ட் 2007 இருந்தால் கீழ்க்கண்டபடி செட் செய்திடவும்.
1. டாகுமெண்ட்டைத் திறந்து எந்த இடத்தில் பைல் பெயர் வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் கர்சரை வைத்திடவும்.
2. அடுத்து ரிப்பனில் இன்ஸெர்ட் டேப்பினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. டெக்ஸ்ட் குரூப்பில் Quick Parts என்னும் டூலில் கிளிக் செய்திடவும்.
4. Field என்பதனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். வேர்ட் பீல்ட் டயலாக் பாக்ஸைக் காட்டும்.
5. இதில் கிடைக்கும் கேடகிரி லிஸ்ட்டில் (Document Information) டாகுமெண்ட் இன்பர்மேஷன் என்பதனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
6. பின் File Name என்பதை Insert Field Type லிஸ்ட்டில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும்.
7. இப்போது என்னும் பட்டனில் கிளிக் செய்திடவும். வேர்ட் உடனே டயலாக் பாக்ஸ் டிஸ்பிளேயை மாற்றும்.
8. இதில் Options என்பதில் கிளிக் செய்திடவும். இப்போது Field Options என்ற டயலாக் பாக்ஸ் கிடைக்கும்.
9. அடுத்து Field Specific என்ற டேப்பில் கிளிக் செய்திடவும்.
10. இப்போது \p என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இதன் மூலம் பைல் உள்ள டைரக்டரிக்கான பாத் என்னும் வழி முழுவதையும் தேர்ந்தெடுக்க அமைக்கக் கட்டளை தரப்படுகிறது.
11. அடுத்து Add to கிளிக் செய்திடவும்.
12. அடுத்து பீல்ட் ஆப்ஷன்ஸ் டயலாக் பாக்ஸை மூட ஓகே கிளிக் செய்திடவும்.
13. மீண்டும் ஒருமுறை ஓகே கிளிக் செய்து வெளியேறவும்.

எழுத்து தொடர்பான ஷார்ட் கட் கீகள்
எழுத்தை மாற்ற CTRL+SHIFT+F

எழுத்தின் அளவை மாற்ற CTRL+SHIFT+P

எழுத்தின் அளவை அதிகப்படுத்த CTRL+SHIFT+>

எழுத்தின் அளவைக் குறைக்க CTRL+SHIFT+<

எழுத்தின் அளவை ஒரு புள்ளி கூட்ட CTRL+]

எழுத்தின் அளவை ஒரு புள்ளி குறைக்க CTRL+[

பெரிய சிறிய எழுத்தாக மாற்ற SHIFT+F3

அனைத்தும் பெரிய எழுத்துக்களாக மாற்ற CTRL+SHIFT+A

எழுத்தை போல்ட் செய்திடவும் மாற்றவும் CTRL+B

அடிக்கோடினை அமைக்க, நீக்க CTRL+U

சொற்களை மட்டும் (ஸ்பேஸ் இல்லாமல்) அடிக்கோடிட/நீக்க CTRL+SHIFT+W

சாய்வெழுத்து அமைக்க / }UP CTRL+I

எழுத்தை சிறிய கேபிடல் எழுத்தாக அமைக்க CTRL+SHIFT+K

தொகுப்பை மூட ALT+F4

அனைத்து விண்டோவினையும் சுருக்கி வைக்க W logo key+M
டெக்ஸ்ட் இரு கோடுகளில் அடிக்கோடிட CTRL+SHIFT+D

டெக்ஸ்ட்டை மறைக்க மீண்டும் கொண்டுவர CTRL+SHIFT+H

பைல் போல்டர் கண்டுபிடிக்க WINDOWS+F

ஆட்டோமேடிக் ஸ்பேஸிங் அமைக்க CTRL+=

தற்போதைய வேலையை நீக்க ESC

சிம்பல்(அடையாளக் குறி) எழுத்துக்கு மாற CTRL+SHIFT+Q
அச்சில் வராத குறிகளைக் காண CTRL+SHIFT+*

%d bloggers like this: