சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் … செய்ய வேண்டியது

சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் நிறைய நீரைக் குடித்து, சுத்தமான நீரால் நன்கு கொப்பளித்துச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இல்லையேல் பற்சிதைவும் பல்வேறு தொந்தரவுகளும் வரும். இது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான். பலருக்குத் தெரியாத ஒன்றும் உண்ணு. உணவு நம் நாக்கில் பட்டதும், நாவில் உள்ள “சுவை அரும்புகள்” உணவை ஜீரணிக்கத் தேவையான செரிமானப்பொருளை சுரக்கும்படி ஜீரண உறுப்புக்களுக்குத் தகவல்களை அனுப்புகின்றன. வாயைச் சரியாகச் சுத்தம் செய்யாவிடில், இவை தொடர்ந்து தகவல்களை அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கும். இதனால் தேவையில்லாமல் செரிமானப் பொருள் சுரந்துகொண்டே இருக்கும். ஜீரண சக்தியும் வீணாகும். செரிமான உறுப்புக்களின் நலனும் கெடும்.

%d bloggers like this: