பக்கவாதத்தை தடுக்க இதய பாதுகாப்பு `

பை’ இதயம் உடலியக்கத்தில் அத்தியாவசியமான பணியைச் செய்கிறது. இதயத்துடிப்பு நின்றுபோனால் மரணம்தான். அதேபோல் இதய செயல்பாட்டில் ஏற்படும் பல்வேறு கோளாறுகள் பல வியாதிகளை உருவாக்கும்.

அவற்றில் ஒன்று பக்கவாதம். ரத்தக் கட்டிகள் ஏற்பட்டு முளையின் செயல் பாதிக்கும்போது பக்கவாதம் ஏற்படுகிறது. அமெரிக்காவில் மட்டும் ஆண்டுக்கு 7 லட்சம் பேருக்கு பக்கவாத நோய் தாக்குகிறது.

ரத்தக் கட்டிகள் ஏற்படுவதை தடுப்பதன் முலம் பக்கவாதத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் நம்புகிறார்கள். இதற்காக இதயத்தை பாதுகாக்க ஒரு விசேஷ பையை உருவாக்கி உள்ளனர்.

இந்த உறையானது இதயத்தின் இடது பகுதியை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும். ரத்த ஓட்டத்தை கண்காணித்து ரத்தக் கட்டிகள் உருவாவதை ஆரம்பத்திலேயே தடுக்கும், எச்சரிக்கை செய்யும்.

இதனால் முளைக்கு ரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் தமனியில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறைந்து பக்கவாத நோய் கட்டுப்படுத்தப்படும்.

இந்த இதய பாதுகாப்பு உறையை கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் இதயவியல் நிபுணர் குழு உருவாக்கி உள்ளது. இந்த ஆய்வுக் குழுவுக்கு தலைமை தாங்கியவர் சுப்பிரமணியம் கிருஷ்ணன் என்ற இந்தியராவார்.

%d bloggers like this: