அந்தரத்தில் கண்ணாடிக்கூடம்!

உலகில் உயரமான கட் டிடங்கள் பல உள்ளன. கண்ணாடியால் ஆன கட்டி டங்களும் உள்ளன. ஆனால் உலகில் மிக உயரமான கட்டிடத்தில் அமைக்கப்பட் டிருக்கும் விசேஷமான கண்ணாடிக்கூடம் இது வாகும்.

அமெரிக்காவின் சிகாகோ நகரில் உள்ள சீயர்ஸ் டவர் கட்டிடத்தில் 103-வது மாடியில் இந்த கண் ணாடிக்கூடம் அமைந்துள்ளது. பிரம்மாண்டமான 4 கண்ணாடிப் பெட்டி களால் இது உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 1353 அடி பரப்பளவு கொண்ட பால்கனி தளம் வலையில் தொங்குவது போல் காணப்படுகிறது. கீழே இருந்து பார்த்தால் அந்தரத்தில் மிதப்பது போல் தோன்று கிறது.

உயரத்தைக் கண்டு அஞ்சுபவர்கள் இங்கு தங்க முடியாது. அருகில் உள்ள படத்தில் இருப்பது, கானே என்ற சிறுவன் ஹாயாக பால்கனியில் படுத்துக் கொண்டு போஸ் கொடுத்த காட்சி. படத்தைப் பார்த்தாலே தெரிகிறது அங்குள்ள குழந்தைகள் பயப்படாது என்று!

%d bloggers like this: