அதிசய `கல் கார்

‘ இது ஒரு அதிசய கார். முழுக்க முழுக்க கல்லால் உருவாக்கப்பட்டது. பந்தய கார் போல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பெயர் எப் 1 மெக்லாரன்-மெர்சிடிஸ். இது வெறும் பார்வைக்காக மட்டும் தயாரிக்கப்பட்டதல்ல. மெதுவான வேகத்தில் இயக்க முடியும்.

வட அல்பேனியாவைச் சேர்ந்த ஆல்பிரட் என்ற சிற்பிதான் இதை உருவாக்கி உள்ளார். இந்த கார் முன்று வகையான கற்களால் தயாரிக்கப்பட்டது. எடை 6 டன். இதை பார்க்க சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் மொய்க்கிறது.

கற்காலத்துக்குப் போக முடியாவிட்டாலும், கற்காரில் ஒரு ரவுண்டு வரலாம் வாறீங்களா!

%d bloggers like this: