பயமில்லாமல் சுவாசிக்கலாம்!

கட்டுக்கடங்காத வாகன பெருக்கத்தால் காற்றில் குறிப்பிட்ட அளவில் மாசுகளும், புகையும் கலக்கின்றன. இதனால் சுத்தமான காற்றை சுவாசிப்பது என்பது அரிதாகி வருகிறது. தொடர்ந்து இந்த நிலை நீடித்தால் அனைவருக்கும் விரைவில் நோய் தொற்றும் நிலை ஏற்படும்.

இப்படி மாசு அதிகரித்து வரும் நிலையில் காற்றை சுத்தப்படுத்தி சுவாசிக்க உதவுகிறது இந்த புதிய சாதனம். `பயர்ஸ்கூபா’ எனப்படும் இந்தக் கருவி காற்றிலுள்ள கார்பனை வடிகட்டி சுத்தமாக்கித் தரும். நீரில் மூழ்கி ஆய்வு செய்வர்கள் அணிந்து கொள்ளும் வாட்டர் ஸ்கூபா போன்று இது செயல்படும். இதனை மாஸ்க் போல அணிந்து கொண்டால் வாய்- மூக்கு இரு வழிகளிலும் உட்புகும் காற்றை சுத்தமாக்கி அனுப்பும். தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிவோருக்கு இந்தக் கருவி பெரிதும் பயன்படும்.

%d bloggers like this: