எஸ்.ஐ.பி.’ பற்றி அறிவோம்!(சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்)

`எஸ்.ஐ.பி.’ என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் `சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்’ ஒரு நல்ல முதலீட்டு முறையாகும்.

இதைப் பற்றிய விவரங்களை அறியலாமா?

எஸ்.ஐ.பி.யின் சிறப்பம்சங்கள்:

1. `சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்’ ஆனது, `ரெகரிங் டெபாசிட்’ போன்றது. இது, `மிச்சுவல் பண்ட்’ திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதில் ஓர் ஒழுங்கான அணுகுமுறையை ஏற்படுத்துகிறது.

2. ஒருவர் இதில், ஒவ்வொரு மாதமும் 500 ரூபாய் என்ற குறைந்த அளவுக்குக் கூட முதலீடு செய்யலாம்.

3. நமது வருடாந்திர நிதித் தேவைகளான பள்ளிக் கட்டணம், காப்பீட்டு பிரீமியங்கள், மெடிக்கிளைம் பிரீமியங்கள், தனிநபர் கடன், வாகன, வீட்டுக் கடன் ஆகியவற்றுக்கு இதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

5. உங்களுக்குப் பல்வேறு சுதந்திரங்கள் இருக்கின்றன. அதாவது, எவ்வளவு தொகையை முதலீடு செய்வது, முதலீட்டுக் காலம், திரும்ப எடுக்கும் தொகை போன்றவை.

எஸ்.ஐ.பி.யின் முக்கியமான அனுகூலங்கள்: கூட்டுச் சேர்வதன் சக்தி. உங்களின் லாபத்தைச் செலவழிக்காமல் மறுமுதலீடு செய்வது. அதன் மூலம், நீங்கள் மறுமுதலீடு செய்த லாபத்தின் எதிர்கால லாபத்தையும், உண்மையான முதலீட்டுக்கான லாபத்தையும் பெறலாம். விலைகள் குறைவாக இருக்கும்போது உங்களின் நிலையான மாதாந்திர முதலீட்டின் மூலம் ஒரு `மிச்சுவல் பண்டில்’ அதிக `யூனிட்கள்’ வாங்கப்படுகின்றன. விலைகள் கூடும்போது, முன்பு வாங்கிய `யூனிட்களின்’ மதிப்பு கூடும். மாதம் . 6360 முதலீடு செய்யுங்கள். உங்களின் கனவுக் காரை இன்றிலிருந்து 10 ஆண்டுகளில் வாங்குவதற்குத் திட்டமிடுங்கள். (12 சதவீத `ரிட்டர்ன்’ உடன் 10 ஆண்டு முதலீட்டில் 15 லட்ச ருபாய் மதிப்புள்ள காரை வாங்குங்கள்.) மாதம் . 7230 முதலீடு செய்யுங்கள். இன்றிலிருந்து 20 ஆண்டுகளில், நீங்கள் கனவு காணும் மலைவாசஸ்தல வீட்டைக் கட்டத் திட்டமிடுங்கள். (12 சதவீத `ரிட்டர்ன்’ உடன் 20 ஆண்டுகால முதலீட்டில் 70 லட்சம் மதிப்புள்ள வீட்டைக் கட்டலாம்.) மாதம் . 5860 முதலீடு செய்யுங்கள். இன்றிலிருந்து 5 ஆண்டுகளில் உலக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வதற்குத் திட்டமிடுங்கள். (12 சதவீத `ரிட்டர்ன்’ உடன் 5 ஆண்டுகால முதலீட்டில் 5 லட்ச ருபாய் மதிப்புக்கு உலகச் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.) மாதம் . 5860 முதலீடு செய்யுங்கள். இன்றிலிருந்து 20 ஆண்டுகளில் உங்கள் குழந்தைக்கு வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் சிறந்த கல்வியை வழங்குங்கள். (12 சதவீத `ரிட்டர்ன்’ 20 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்தால் 45 லட்ச ருபாய் மதிப்புள்ள கல்வியை அளிக்கலாம்.) மாதம் . 2065 முதலீடு செய்யுங்கள். இன்றிலிருந்து 20 ஆண்டுகளில் உங்கள் குழந்தைக்கு அட்டகாசமாகத் திருமணத்தை நடத்துங்கள். (12 சதவீத `ரிட்டர்ன்’ உடன் 20 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்தால், 20 லட்ச ருபாய் செலவில் திருமணத்தை நடத்தலாம்.) மாதம் . 6000 முதலீடு செய்யுங்கள். இன்றிலிருந்து 15 ஆண்டுகளில் உங்களுக்கு விருப்பமான தொழிலைச் செய்வதன் மூலம் பொருளாதார சுதந்திரத்தை அடையத் திட்டமிடுங்கள். (12 சதவீத `ரிட்டர்ன்’ உடன் 15 ஆண்டு கால முதலீட்டில் 30 லட்ச ருபாய் தொழில் முதலீட்டுத் தொகை திரட்டலாம்.)

%d bloggers like this: