எக்ஸெல் பார்மட்டிங் காப்பி

எக்ஸெல் ஒர்க் ஷீட் ஒன்றைத் தயாரித்துள்ளீர்கள். அதில் நீங்கள் அமைத்த சார்ட் மிகச் சிறப்பான வண்ணங்களில், அழகான தேர்ந்தெடுத்த எழுத்துக்களால் அமைந்த சொற்களில், வெவ்வேறு அம்சங்கள் அழகாகப் பொருத்தப்பட்டு அமைக்கப்பட்டுவிட்டது. அதனைப் பார்த்து நீங்களே உங்கள் வேலைத்திறன் குறித்து ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள். ஏனென்றால் பல மணித்துளிகள் செலவழித்துச் செய்த அமைப்பு அது. அதே அமைப்பில் மற்ற சார்ட்களும் அமைய வேண்டும் என்பதே உங்கள் விருப்பம். அதற்காக ஒவ்வொரு சார்ட்டிற்கும் இதே நேரத்தினை நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டியதில்லை. இந்த பார்மட் விஷயங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் தயாரிக்கும் புதிய சார்ட்டிலும் அப்படியே அமைக்கப்பட எளிய வழி ஒன்றை எக்ஸெல் தருகிறது.
1. முதலில் எந்த சார்ட்டின் பார்மட் உங்களுக்குப் பிடித்திருக்கிறதோ, அதனைத் திறக்கவும். அந்த சார்ட்டை காப்பி செய்திடவும்.
2. அடுத்து எந்த சார்ட்டில் இந்த பார்மட் வழிகள் அனைத்தும் அமைக்கப்பட வேண்டுமோ, அதனைத் திறக்கவும். இனி Edit மெனு திறக்கவும். அதில் Paste Special பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அதன்பின் Format பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பின் OK கிளிக் செய்திடவும்.
3. இரண்டாவது சார்ட்டில், முதல் சார்ட்டில் இருந்த அனைத்து பார்மட் வழிகளும் பின்பற்றப்பட்டு, நீங்கள் விரும்பும் வகையிலான தோற்றத்தினைக் காட்டும்.

%d bloggers like this: