மகிழ்ச்சி வேண்டுமா? அளவாகப் பேசுங்கள்…

அளவாகப் பேசுபவர்களே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்களாம். இது தொடர்பாக அரிசோனா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழத்தைச் சேர்ந்த உளவியல் வல்லுனர்கள் ஒரு ஆய்வில் ஈடுபட்டனர். மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்கள், மகிழ்ச்சியற்றுக் காணப்படுபவர்கள் இவர்களின் உரையாடல்களில் உள்ள வேறுபாடுகள் குறித்து இந்த ஆய்வு நடந்தது. ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களின் உடலில் `எலக்ட்ரானிக்கலி ஆக்டிவேட்டட் ரெக்கார்டர்’ என்ற கருவி பொருத்தப்பட்டது.

இந்தக் கருவி ஒருவரின் உடலில் 4 நாட்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்தது. அப்போது 12.5 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் உரையாடலை 30 விநாடிகள் பதிவு செய்து கொள்ளும். இப்படியாக 20 ஆயிரம் பதிவுகள் செய்யப்பட்டு ஆய்வுகள் நடந்தன. ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட அனைவரும் வசதியானவர்கள், நல்ல ஆளுமைத் திறனுடையவர்கள்.

ஆய்வு முடிவில் சில புதுமையான தகவல்கள் வெளியாகின.

* வசதியாக வாழ்பவர்கள் குறைந்த நேரத்தையே தனிமையில் செலவிடுகிறார்கள். அனேக நேரங்களில் மற்றவர்களுடன் பேசுகிறார்கள்.

* இவர்களில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தவர்கள் 25 சதவீதத்துக்கும் குறைவான நேரத்தை தனிமையிலும், 70 சதவீத நேரத்தை மற்றவர்களுடன் பேசியும் செலவிடுகிறார்கள். அதே நேரத்தில் அவர்கள் இருவிதமாக இருக்கிறார்கள். சில நேரங்களில் பொருள் பொதிந்த விஷயங்களை கூறுபவர்களாகவும், மற்றவர்களுடன் பேசும்போது மூன்றில் ஒரு பங்காக அளவைக் குறைத்தும் பேசுகிறார்கள்.

%d bloggers like this: