பணம் காய்ச்சி மரம்…

பணம் காய்க்கும் மரம் பார்த்து இருக் கிறீர்களா?

மரங்கள் காய்த்து குலுங்கி வருமானம் தருவது இயற்கை. மரங்கள் முலமாக மின்சாரமும், பெட்ரோலும் தயாரித்து விற்க முடிந்தால்… அது விஞ்ஞான அதிசயம்.

ஆம், அதை சாத்தியப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சீன விஞ்ஞானிகள். இவர்கள் அரச இலை போன்ற தோற்றமுடைய செயற்கை இலையை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். இந்த இலைகள் சூரியஒளியை ஈர்த்து பச்சையம் தயாரிக்காது. மாறாக சூரிய ஒளியை மின்ஆற்றலாக மாற்றி சேமிக்கிறது. அதேபோல வேர்கள் உறிஞ்சும் தண்ணீரை ஹைட்ரஜன் எரிபொருளாக மாற்றிவிடுகிறது. இயற்கையான ஒளிச்சேர்க்கையிலும் பங்கேற்கிறது.

எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் மின்தேவை மற்றும் எரிபொருள் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் சிறந்த வழியாக இந்த இலைகள் அமையும் என்று தெரிகிறது.

இந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி செடிகள், மரங்களில் இலைகளை வளர்க்கும்போது, நீங்கள் வளர்க்கும் மரம், `பணம் காய்ச்சி’ மரம்தானே!

%d bloggers like this: