100 பற்களுடன் டைனோசர்

டைனோசர்கள் பிரமிக்க வைப்பவை. அவற்றுக்கு 100 பற்கள் இருந்தது என்று நம்மை மேலும் வியக்க வைக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள். அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணம் அருகே தலாஸ் என்ற இடத்தில் சமீபத்தில் புதிய டைனோசரின் படிமம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

அது பறக்கும் வகை டைனோசருடையது. இதற்கு `ஏய்ட்டோடாடிலஸ்’ என்று பெயரிட்டுள்ளனர். இது 14 அங்குல நீள அலகும், 9 அடி நீள சிறகுகளையும் கொண்டுள்ளது. இதன் அலகில் 100 பற்கள் காணப்பட்டன. 91/2 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த இந்த வினோத டைனோசரின் படிமம், தலாசில் உள்ள அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது.

%d bloggers like this: