வாஷிங் மெஷினை தொங்க விடலாம்!

இல்லத்தரசிகளின் வேலைப்பளுவைக் குறைத்த பல கருவிகளில் வாஷிங்மெஷினும் ஒன்று. துணியை துவைத்து உலர்த்தி தரும் வாஷிங்மெஷின்கள் இடத்தை அடைத்துக் கொண்டிருக்கும். இடநெருக்கடி அதிகரித்து வரும் இந்த காலத்தில் இதற்கு மாற்று வழியாக சுவரில் தொங்கப் போட்டுக் கொள்ளும் வகையில் வாஷிங்மெஷின் வந்துள்ளது. இதற்குகூட இடமில்லையென்றால் குளியலறைத் தொட்டியில் ழுழ்கவைத்துவிடலாம் அல்லது தாழ்வான பள்ளம் தோண்டி வைத்துக் கொள்ளலாம்.

ஷைன் என்ற நிறுவனம் இத்தகைய நவீன வாஷிங் மஷினை வடிவமைத்துள்ளது.

%d bloggers like this: