எப்போதும் முத்துப்பல்!’

புன்னகையே முகத்திற்கு அழகு. `பளிச்’ பற்கள் சிரிப்பிற்கு அழகு. பற்களை இழந்துவிட்டால் முகமே பொலிவிழந்துவிடும்.

இன்றைய சூழலில் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை எல்லாத் தரப்பினருக்கும் பற்களில் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இவற்றுக்கு வெவ்வேறு சிகிச்சை முறைகளும் இருக்கின்றன. ஆனால் எதுவும் நிரந்தரமில்லை.

வாழ்நாள் முழுவதும் பல் பிரச்சினையே வராமல் இருக்க புதிய வழியை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அவர்கள் செயற்கையாக பல்லை வளர்க்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தின் பல் மருத்துவப்பிரிவு விஞ்ஞானிகள் இது தொடர்பான ஆய்வில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் பல்லில் இருந்து ஒரு துண்டை எடுத்து அதை ஸ்டெம்செல் தொழில்நுட்பத்தில் வளர வைக்கிறார்கள். அதன்பிறகு டைட்டானியம் தாதுவால் உருவாக்கப்பட்ட திருகு கொண்டு தாடை எலும்புடன் பல்லை இணைக்கிறார்கள். தொடர்ந்து அதைச்சுற்றி ஈறு செல்களை வளர வைக்கிறார்கள்.

`இந்த முறையில் 9 வாரங்களில் பல்லை வளர வைக்க முடியும். இதனால் அடிக்கடி பல் பராமரிப்புக்கு செலவு செய்வது தடுக்கப்பட்டு வாழ்நாள் முழுவதும் பல் பிரச்சினையே இல்லாமல் இருக்கலாம்’ என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள்.

பல்வேறு ஆய்வுக்கூடங்களில் வெவ்வெறு பல் மருத்துவ நிபுணர்கள் சோதித்துப் பார்த்து இது உறுதிசெய்யப்பட்டது. எனவே எதிர்காலத்தில் இந்த மருத்துவ முறை உலகம் முழுவதும் பிரபலம் அடையும் என்று விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர்.

%d bloggers like this: