கினியா பிக்

மிகச்சிறிய விலங்கான இதை `கினியா பிக்’ என்று அழைப்பர். அது தவறு. இதனுடைய பெயர் தான் கினியா. ஆனால், இது பன்றி அல்ல. அறிவியல் அறிஞர்கள் இதை கெவியா போர்செல்லஸ் என்று அழைக்கிறார்கள். சுருக்கமாக `கேவி’. கேவி என்றால் `கொறிக்கும் விலங்கு’ என்று பொருள். தெற்கு அமெரிக்காவின் பல வீடுகளில் பரவலாக இது வளர்க்கபடுகிறது.

`போர்செல்லஸ்’ என்றால் `சிறிய பன்றி’ என்று அர்த்தம். இது 25 செ.மீ. நீளம் மட்டுமே வளரும். 1.2 கிலோகிராம் எடை கொண்டது. `பிரட்’ தான் இவற்றின் உணவு. தெற்கு அமெரிக்கா மட்டுமல்லாமல், ஐரோப்பா மற்றும் பிரிட்டனின் உயர்வகுப்பைச் சேர்ந்த மக்களுக்கும் இவைதான் செல்ல பிராணிகள்.

தற்போது இவற்றின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே உள்ளது. இவை பயந்தாங் கொள்ளிகளாக இருக்கின்றன. அதேநேரம் மனிதர்களிடம் நண்பனைபோல பழகுகின்றன. எந்த இடத்தில் உணவை மறைத்து வைத்தாலும், அதை எளிதில் கண்டு
பிடித்து விடும் ஆற்றல் இவைகளுக்கு உண்டு. அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும், தண்ணீரில் சிறப்பாக நீந்துகின்றன.

%d bloggers like this: