வாழும்’ உறுப்புகள்

ஒருவரிடமிருந்து 25 வகையான உறுப்புகளையும், திசுக்களையும் தானமாக பெற முடியும் என்கிறார்கள், மருத்துவர்கள். ஒரு மனிதன் பத்து நபர்களுக்கு தன் உறுப்புகளைத் தானமாகத் தந்து உதவலாம். ஒவ்வொரு உறுப்பையும் முறைபடி பாதுகாக்க வேண்டும். அப்படி பாதுகாக்கும் போது அந்த உறுப்புகள் எத்தனை நாட்கள் அல்லது எத்தனை மணி நேரம் தாக்குபிடிக்கும் என்பதை பற்றி பார்போம்.

தோல், எலும்பு, இதய வால்வுகள் – 5 ஆடுகள் வரை

கண்விழித்திரை (கார்னியா) – 10 நாட்கள்

சிறுரகம் – 3 நாட்கள்

கணையம் – 20 மணி நேரம்

கல்லீரல் – 18 மணிநேரம்

இதயம், நுரையீரல் – 5 மணிநேரம்

எலும்பு மஜ்ஜை – கால அளவு மாறக்கூடியது.

யார் யார் தானமாக கொடுக்க முடியும்?

இதயத்துடிப்பு நின்று போதல், நுரையீரல் செயல்பாட்டை இழத்தல், முளைச்சாவு ஏற்பட்டவர்கள் ( முளை செயல் இழந்து போய் இதயம் மட்டும் துடித்துக் கொண்டு இருப்பதை ` முளைச்சாவு’ என்பர்.) இதுபோன்று பாதிக்கபட்டவர்களின் உடலில் இருந்து மட்டும் 25 வகையான உறுப்புகளை தானமாக பெற முடியும்.

எந்தவிதமாக மரணம் நேர்ந்தாலும் இறந்தவர்களின் உடலில் இருந்து எலும்புகளையும், திசுக்களையும் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

%d bloggers like this: