இந்தியர்களை தாக்கும் பருமன்!

இந்தியர்களுக்கு அடிவயிற்று சுற்றளவு 90 சென்டி மீட்டர் அல்லது, பி.எம்.ஐ., 23-ஐ தாண்டியவுடன் விழித்துக் கொள்வது மிகவும் நல்லது. அப்போது டாக்டரிடம் காட்டி, மருந்துகளை சாப்பிட ஆரம்பிப்பது, பின்னாளில் சர்க்கரை நோய் அதிகரிக்காமல் இருக்க வழி வகுக்கும்.

ஆசிய நாடுகளுக்கும் மற்ற நாடுகளுக்கும் பி.எம்.ஐ.,யில் உள்ள வேறுபாடுகளை கருத்தில் கொண்டு, உலக சுகாதார அமைப்பு, இதய, சர்க்கரை நோய்களுக்கான அறிகுறிகள், அதற்கான மருத்துவ சிகிச்சைகள், உணவு முறைகள் குறித்து புதிய வழிகாட்டு முறைகளை அறிவித்துள்ளது.

சராசரியாக ஒருவருக்கு பி.எம்.ஐ.,என்பது 21-க்கும் 23-க்கும் இடையே இருப்பதே நல்லது. அதற்கேற்ப உடல் பராமரிப்பு அவசியம். சத்தான உணவு சாப்பிடுவது மட்டுமல்ல, உடற்பயிற்சியும் மிக முக்கியம். அப்போது தான் உடல் பருமன் வராமல் இருக்கும்.

இந்த அளவை பராமரிக்க இளம் வயதில் இருந்தே உணவுக்கட்டுப் பாட்டை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்போது தான் முப்பது வயதை தாண்டும் போது, உடல் பருமன் அதிகரிக்காமல் இருக்கும்.

%d bloggers like this: