விவசாயியும் நாரையும்-கழுதையின் `கான’ ஆசை!

விவசாயி ஒருவர் வயலில் விதை விதைக்கும்போதெல்லாம் கொக்குகள் வந்து விதைகளைக் கொத்திச் தின்று சென்றுவிடுவது வழக்கமாக இருந்தது. எனவே அவர் வயலில் வலை விரித்தார். அதில் ஏராளமான கொக்குகள் சிக்கிக் கொண்டன. அவற்றில் ஒரு நாரையும் அடங்கும். வலையில் இருந்து தப்பிக்கக் கடுமையாக முயற்சித்த நாரைக்குக் காலில் காயம் ஏற்பட்டது.

அப்போது அங்கு வந்த விவசாயி, வலையில் சிக்கிய கொக்குகளைப் பிடித்தார்.

“ஐயா எஜமானரே… தயவுசெய்து இரக்கம் காட்டுங்கள். என்னை விட்டுவிடுங்கள்” என்று அவரிடம் கெஞ்சியது நாரை.

விவசாயி அதைக் காதில் போட்டுக்கொள்ளாமல் இருக்க, தொடர்ந்து கெஞ்சியது நாரை.

“ஐயா… என்னை இந்த முறை மட்டும் விட்டுவிடுங்கள். என்னுடைய உடைந்த காலைப் பார்த்தும் உங்களுக்கு இரக்கம் ஏற்படவில்லையா? தவிர, நான் கொக்கு இல்லை, நாரை! எனது சிறகு
களைப் பார்த்தாலே உங்களுக்குத் தெரியும். நான் நல்ல குணம் கொண்டவன். நான் எனது பெற்றோர் மீது மிகுந்த பாசம் வைத்திருக்கிறேன், அவர்களுக்கு அக்கறையாகப் பணிவிடை செய்து வருகிறேன். நான் இல்லாமல் அவர்கள் தவித்துப் போய்விடுவார்கள்!” என்று கண்ணீர் வடித்தது.

அதைக் கேட்டுச் சத்தமாகச் சிரித்த விவசாயி, “நீ சொல்வதெல்லாம் சரிதான். ஆனால் எனது நிலத்தில் திருட வந்த திருடர்களான இந்தக் கொக்குகளுடன் நீயும் சேர்ந்து வந்தாயல்லவா? நீ சாகத்தான் வேண்டும்!” என்று கொக்குகளுடன் நாரையை எடுத்துச் சென்றார்.

நீதி: தீய கூட்டணி, தீமையையே ஏற்படுத்தும்.

கழுதையின் `கான’ ஆசை! கழுதை ஒன்று புல்வெளியில் மேய்ந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது ஒரு வெட்டுக்கிளி இனிமையாக ஒலியெழுப்புவதை கழுதை கேட்டது. அதன் பாடல், கழுதையின் மனதை மயக்கியது. வெட்டுக்கிளியைப் போலத் தானும் பாட வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசைப்பட்டது கழுதை. அதற்குத் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வெட்டுக்கிளியிடம் கேட்டது. “நாங்கள் பனித்துளியைப் பருகுகிறோம். அதுதான் எங்களின் இனிமையான குரலுக்குக் காரணம்!” என்றது வெட்டுக்கிளி. அன்று முதல், புல்லில் உள்ள பனித்துளியையே பருகுவது என்று தீர்மானம் செய்தது கழுதை. அப்படியே செய்தது கடைசியில் பட்டினியால் இறந்த அது போனது.

நீதி: மற்றவர்களைப் பார்த்து அப்படியே `காப்பி’ அடிப்பது ஆபத்தானது.

%d bloggers like this: