`ரூக்கிகள்’!

குழுவாகப் பணியாற்றும் நிறுவனத்தில் அல்லது ஒரு விளையாட்டு அணியில் புதிதாகச் சேருபவர்கள் `ரூக்கிகள்’ (Rookies) என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அனுபவமில்லாத அவர்கள் தவறு செய்யலாம் என்று கருதப்படுகிறது. அமெரிக்க உள்நாட்டுப் போரின்போது ராணுவத்தில் இச்சொல் பிறந்தது. அப்போது, பயிற்சி பெறாத இளைஞர்கள் அதிக அளவில் போரில் பங்கேற்றனர்.

அவர்களிடம் இருந்து எந்த ஒழுங்கையும் எதிர்பார்க்க முடியாததால் பெரிய பிரச்சினைகளைச் சந்திக்க நேர்ந்தது. அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த வீரர்கள், புதிதாகச் சேர்ந்த திறமையற்றவர்களை `ரெக்கீஸ்’ (Reckies) என்று அழைத்தனர். நாளாவட்டத்தில் அது `ரூக்கீஸ்’ ஆகிவிட்டது.

%d bloggers like this: