பயம் தரும் இடதுகைப் பழக்கம்!

இடது கை பழக்கம் குறித்த ஆய்வு ஒன்று இப்படி கூறுகிறது.

அதாவது, திகில் காட்சிகள் நிறைந்த ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்து அதிகம் பயந்தவர்கள் இடது கை பழக்கமுள்ளவர்கள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

தாங்கள் பார்த்த அந்த திரைப்படம் பற்றி கருத்து கேட்கப்பட்ட போது இடது கை பழக்கமுள்ளவர்கள் மிகவும் பயந்து போனவர்
களாக காணப்பட்டார்கள். மேலும், இவர்களது கருத்துக்களும் கோர்வையாக இல்லை.

தங்களது இந்தக் கண்டுபிடிப்பு, அச்சம் தரும் சூழ்நிலைகளுக்கும் அப்போது ஏற்படும் மூளையின் செயல்பாடுகளுக்குமுள்ள தொடர்பு குறித்த ஆராய்ச்சிக்கு உதவும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகிறார்கள்.

இந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டது எடின்பர்க்கிலுள்ள குயின் மார்கரெட் பல்கலைக்கழகம். இது வரையில் இப்படிப்பட்ட திகில் படம் வந்ததில்லை என்ற அளவிற்கு பயங்கரங்கள் நிறைந்த `சைலன்ஸ் ஆப் தி லேம்ப்ஸ்’ என்ற திரைப்படம்தான் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.

 

One response

  1. நானும் கூட இடதுகைப்பழக்கமுள்ளவன்தான்

%d bloggers like this: