வேர்ட் டிப்ஸ்-மெனு செல்லாமல் பாண்ட் டயலாக் பாக்ஸ்

மெனு செல்லாமல் பாண்ட் டயலாக் பாக்ஸ்
வேர்ட் டாகுமெண்ட் தயாரிக்கையில், அவசரமாக டெக்ஸ்ட்டின் ஒரு பகுதியைக் குறிப்பிட்ட வகையில் பார்மட் செய்திட வேண்டியதிருந்தால், மெனு பார் சென்று Format கிளிக் செய்து பின்னர், Font தேர்ந்தெடுக்கிறோம். பின்னர், நமக்கு பாண்ட் டயலாக் பாக்ஸ் கிடைக்கும். இதில் டெக்ஸ்ட் பார்மட் செய்வதற்குத் தேவையான அனைத்து வசதிகளும் தரப்பட்டிருக்கும். இது நேரம் எடுக்கும் வேலை ஆகும்.
ஒரு சில சொற்கள் அல்லது வரிகளில், ஏதேனும் பார்மட்டிங் வேலையை மேற்கொள்ள கீழ்க்காணும் வகையில் செயல்படலாம். முதலில் பார்மட் செய்யப்பட வேண்டிய டெக்ஸ்ட்டைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். பின்னர், அந்த பகுதியில், மவுஸ் கர்சரைக் கொண்டு, ரைட் கிளிக் செய்திடுங்கள். கிடைக்கும் மெனுவில், Font கிளிக் செய்தால் Font Dialogue Box கிடைக்கும். தேவையான பார்மட்டிங் பணியை நிறைவு செய்திடுங்கள். இறுதியில் ஓகே கிளிக் செய்து முடிக்கவும்.

பைண்ட் அண்ட் ரீபிளேஸ் – கீ போர்ட் இயக்கம்
வேர்ட் டாகுமெண்ட்களில் நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்துவது, பைண்ட் அண்ட் ரீபிளேஸ் (Find and Replace) வசதியாகும். ஆனால் இந்த விண்டோ வினைப் பயன்படுத்துகையில், மவுஸ் கொண்டு பலமுறை விண்டோவின் டேப்களை இயக்க வேண்டியதிருக்கும். இருப்பினும், மவுஸ் இல்லாமலேயே, கீ போர்ட் மூலம் இந்த டூலின் முழு இயக்கத்தையும் மேற்கொள்ளலாம். அவற்றை இங்கு காணலாம்.
Ctrl+H கீகளை அழுத்தினால், Find and Replace டயலாக் பாக்ஸின். Replace டேப் நேரடியாகக் கிடைக்கும்.
உங்களுக்கு இந்த டயலாக் பாக்ஸ் தேவையில்லையா? நீக்குவதற்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வழிகள் உள்ளன. எஸ்கேப் (Esc)கீயை அழுத்தலாம். அல்லது Ctrl+F4 கீகளை இயக்கலாம். அல்லது Tab அழுத்தி Cancel பட்டன் பெற்றுப் பின்னர் என்டர் அழுத்தலாம்.
உங்கள் டாகுமெண்ட் மற்றும் பைண்ட் அண்ட் ரீபிளேஸ் டயலாக் பாக்ஸினை மாற்றி மாற்றி செயல்பட வேண்டுமா? இதற்கு Ctrl+Tab அழுத்திச் செயல்படலாம்.
டாகுமெண்ட் கிடைத்தவுடன், நீங்கள் டாகுமெண்ட்டில் எந்த பக்கத்திற்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். பைண்ட் அண்ட் ரீபிளேஸ் டயலாக் பாக்ஸ் அப்படியே எங்கும் செல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் ஒளி குன்றிய நிலையில் இருக்கும். மீண்டும் Ctrl+Tab கீகளை அழுத்தினால், உயிர் பெற்று சரியான வண்ணத்தில் இருக்கும். அது மட்டுமின்றி, நீங்கள் கர்சரை எந்த இடத்தில் வைத்திருந்தீர்களோ, அந்த இடத்தில் கர்சர் இருக்கும்.
ஆனால், டயலாக் பாக்ஸ் இருப்பது, உங்களுக்கு டாகுமெண்ட்டைக் கையாள்வதில் சிரமத்தினைத் தரும் என்று நீங்கள் எண்ணினால், அதனை நீக்க, மேலே சொன்ன மூன்று வழிகளில் ஒன்றைப் பின்பற்றலாம். பின்னர், டயலாக் பாக்ஸ் தேவைப்படுகையில் Ctrl+H என்ற கீகளை அழுத்திப் பெறலாம்.

ஷிப்ட் கீ
ஒரு டெக்ஸ்ட்டை இன்னொரு இடத்திற்கு நகர்த்த அல்லது காப்பி எடுக்க முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும்? அதனை பிளாக் செய்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். மவுஸ் கொண்டு இதனை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால் கீ போர்டு வழியாக இதனை மேற்கொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு ஷிப்ட் கீ கை கொடுக்கிறது. இதோ, வேர்ட் தொகுப்பில் ஷிப்ட் கீயுடன் கூடிய சில செயல்பாடுகள்.
ஷிப்ட் + வலது அல்ல து இடது அம்புக் குறி கீ: ஒரு எழுத்தை பிளாக் செய்திடும்.
ஷிப்ட் + மேல் அல்லது கீழ் அம்புக்குறி கீ : ஒரு வரியை பிளாக் செய்திடும்.
ஷிப்ட் + கண்ட்ரோல் + மேல் அல்லது கீழ் அம்புக் குறி கீ : கர்சர் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து ஒரு பாராவை பிளாக் செய்திடும்.

%d bloggers like this: