அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நகரம்: 2-வது இடத்தில் டெல்லி

சர்வதேச அளவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்களில் டெல்லி 2-வது இடத்தில் உள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று சர்வதேச மக்கள்தொகை தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் உலக நகரமயமாக்கல் குறித்து ஐ.நா. மேற்கொண்ட ஆய்வின் முடிவுகள் வெளியிட்ப்பட்டன. சர்வதேச அளவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் டோக்கியோவும், இரண்டாவது இடத்தில் டெல்லியும் உள்ளது.
6-வது இடத்தில் மும்பை உள்ளது. தற்போதைய அளவில் இந்திய நகரங்களில் மக்கள்தொகை 410 மில்லியன் என்ற அளவில் இருப்பதாகவும் 2050ம் ஆண்டில் இந்த அளவு 814 மில்லியன் ஆக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சர்வதேச நகர மக்கள்தொகையில் இந்தியா மற்றும் சீனாவின் பங்களிப்பு 30 சதவீதம் என்று ஐ.நா. அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

%d bloggers like this: