Daily Archives: பிப்ரவரி 9th, 2017

இருமல் மருந்துகளைச் சுயமாக வாங்கிக் குடிக்கலாமா?

இருமல் மருந்துகளைக் கடைகளில் சுயமாக வாங்கிக் குடிக்கும் பழக்கம், நம்மில் பலருக்கும் இருக்கிறது. இது சரியா?

இது சரியில்லை.

Continue reading →