தமிழகத்தை ஆளும் டெல்லி – நக்கீரன் 3.9.2017

தமிழகத்தை ஆளும் டெல்லி – நக்கீரன் 3.9.2017

1a2a3a4a

One response

  1. அதிருப்தி ச ம உ க்களை அழைத்து பேசி அவர்களுக்கு தேவையானதை செய்யச் சொல்கிறார் ஒன்உமன் ஆர்மி.. ஊழல் அற்ற ஆட்சி என்பதற்கு இதை விட ஆதாரம் ஏது?

%d bloggers like this: