பலன் சொல்லும் கைகள்!

கைரேகை சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் ரேகைகளைப் பார்த்து பலன் சொல்லும் முறையை அறிவோம். அதேபோல், கைகளின் அமைப்பைப் பொறுத்தும் ஒருவருடைய குணநலன்களை அறியலாம் என வழிகாட்டுகிறது ரேகை சாஸ்திரம்.

உள்ளங்கையைத் தரையில் வைத்து, விரல்களைச் சற்று அகற்றி வைத்துக்கொண்டு, கைகளின் மேற்புற அமைப்பைப் பார்த்து, வடிவமைப்பை நிர்ணயிக்கவேண்டும். இந்த வடிவங்களைப் பொதுவாக மிகச் சிறிய கை, சிறிய கை, சாதாரண கை, நீளமான கை, மிக நீளமான கை என ஐந்து விதமாக வகைப்படுத்துவார்கள். இங்கே பெரிய கை, சிறிய கை என்றதும், பெரியவர்களின் கை, சிறியவர்களின் கை என்று எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. குறிப்பிட்ட வயதினருக்கு பொதுவாக கையின் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை நிர்ணயித்துக்கொள்ளவேண்டும். அதேபோல், ‘இந்த வகை கைக்கு இன்ன பலன்கள்’ என்று குறிப்பிடப்படும் அம்சங்கள் அனைத்தும் அப்படியே பொருந்தும் என்று முடிவெடுத்துவிடக் கூடாது. கைகளில் இருக்கும் ரேகைகள், குறிகள் ஆகியவற்றையும் ஆராயவேண்டும். கை அமைப்பு ஒன்றியிருந்தாலும் ரேகைகள், குறிகள் ஆகியன மாறுபட வாய்ப்பு உண்டு. இனி, கையின் ஐவகை வடிவங்களையும், பொதுவான இயல்புகளையும் பற்றிக் காண்போம்.

மிகச் சிறிய கை: பணம் – பொருளில் ஆசை மிகுந்தவர். சந்தேகக் குணமும் சண்டை போடும் சுபாவமும் மிகுந்திருக்கும். குறுகிய மனப்பான்மை கொண்டவர்கள். சந்தர்ப்பவாதிகளாக இருப்பார்கள். இவர்களுக்குத் திறமை இருந்தாலும், பிறரால் விரும்பப்படாதவராகத் திகழ்வார்கள்.

சிறிய கை: திறமைசாலிகள். ஆனாலும், சோம்பல் மிகுந்தவர்கள். சிந்திப்பதைச் செயல்படுத்தும் துணிவு இருக்காது. தங்களின் தோல்விக்கு மற்றவர்களைக் குறைசொல்வார்கள். அதிர்ஷ்டத்தை நம்புபவர்களாகவும் எல்லாம் தானாகவே நடக்கும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

சாதாரண கை: இந்த வகையினர் பொறுமைசாலிகள். வாழ்வில் கஷ்டநஷ்டங்களையும், மேடுபள்ளங்களையும் அறிந்தவராக இருப்பார்கள். திட்டமிடலும், எது சாத்தியமோ அதையே செயல்படுத்துபவராகவும் விளங்குவார்கள். போதுமான திறமை, சாமர்த்தியம் உள்ளவர்கள். நம்பிக்கைக்கு உகந்தவர்கள். சிறுகக் கட்டிப் பெருக வாழ்பவர்கள். இயன்ற அளவு பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள். நடுத்தர வாழ்க்கைச் சூழலில், அமைதியுடனும் பிறரின் விருப்பத்துக்கு உரியவர்களாகவும் வாழ்வார்கள்.

நீளமான கை: மிகவும் திறமைசாலிகள். புத்தி சாதுர்யமும்,  துணிச்சலும், ஆவேசமும் உள்ளவர்கள். வாழ்வில் உயர்வதற்காக கடுமையாக உழைப்பவர்கள். நேர்மையாளர்கள். பிரச்னைகளைச் சமாளிப்பதில் வல்லவர்களாகத் திகழ்வார்கள். தலைவர்களாக இருக்கத் தகுந்தவர்கள். நினைத்ததை முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவர்கள்.  நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமானவர்கள். அதேநேரம், கர்வமும், பிடிவாதமும் இவர்களிடம் உண்டு.

மிக நீளமான கை: இவர்கள் முற்றிலும் வித்தியாசமானவர்கள். திறமைசாலிகளாகவும், அதிமேதை களாகவும் விளங்குவார்கள். ஆனால், இவர்களைப் புரிந்துகொள்வது கடினம். சட்டம், ஒழுங்கு, சமுதாயக் கட்டுக்கோப்புக்குள் அடங்காதவர்கள்; சுதந்திரப் பிரியர்கள். கஷ்ட நஷ்டங்களை லட்சியம் செய்யாதவர்கள். வெளியில் தங்களை தைரியம் உள்ளவர்களாகக் காட்டிக் கொண்டாலும், உள்ளுக்குள் அச்சம் மிகுந்தவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களை நம்புவது கடினம். ஆனால், இவர்கள் கெட்டவர்கள் அல்ல; வித்தியாசமானவர்கள்!

%d bloggers like this: