வெளிநாடு செல்லும் யோகம் உண்டா?

டிச்சு முடிச்சதும் வெளிநாடு போகணும். அங்கே  நிறையச் சம்பாதித்து, பத்தே வருஷத்தில் கார், பங்களா, கோடிக்கணக்கில பேங்க் பேலன்ஸ், பெயர், புகழ், அந்தஸ்துன்னு உயர்ந்து, பிறகு இந்தியாவில் வந்து செட்டிலாயிடனும்…’  – இன்றைக்குப் பெரும்பாலான இளைஞர்களின் எண்ணமும் கனவும் இதுதான். ஆனாலும், அவர்களின் எண்ணம் நிறைவேற ஒரு யோகம் வேண்டும் அல்லவா!

 

கடல் மாதாவின் ஆசி இருந்தால், வெளிநாடு செல்லும் யோகம் அமையும். ஒருவரது கைரேகை அமைப்பைக்கொண்டு, அவருக்குக் கடல்மாதாவின் ஆசி உண்டா, படிப்புக்காகவோ வேலை நிமித்தமாகவோ வெளிநாடு செல்லும் யோகம் உண்டா என்று தெரிந்துகொள்ளலாம்.

கைரேகையைப் பார்க்குமுன், இங்கே தரப்பட்டிருக்கும் படத்தைக் கூர்ந்து கவனிப்பது அவசியம். படத்தில் உள்ளது போன்று…

1. செவ்வாய் மேட்டுக்குக் கீழே கங்கண ரேகைக்கு மேலே நிழலிடப்பட்ட பகுதியே சந்திரமேடு ஆகும். இந்த மேடு உருண்டு திரண்டு இருக்கவேண்டும்.

2. நன்கு அமைந்த புத்திரேகை சந்திரமேட்டின் மேல் பகுதியை வந்தடைய வேண்டும்.

3. சந்திரமேட்டின் மையப்பகுதியில் பயண ரேகை தெளிவாக, நேராக, இளம் சிவப்பு நிறத்தில் நன்கு அமைந்திருக்கவேண்டும்.

4. விதி ரேகை நன்கு அமைந்து, சந்திர மேட்டிலிருந்து தொடங்கி, எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல் நேர்த்தியாக புத்தி மற்றும் இருதய ரேகையைக் கடந்து செல்ல வேண்டும்.

5. கட்டை விரல் நல்ல நீளத்தில் அமைந்திருக்கவேண்டும்.

இவ்வாறு அமையப்பெற்றவரா நீங்கள்? ஆம், எனில் நீங்கள் கடல் மாதாவின் ஆசி பெற்றவர்! உங்களுக்கு நல்ல கற்பனை வளமும், கவி புனையும் ஆர்வமும், பயணம் செய்வதில் விருப்பமும் இருக்கும். அத்துடன், வெளிநாடு சென்று பொருளீட்டி உயரவேண்டும் எனும் எண்ணமும், உலகைச் சுற்றி வந்து ரசிக்கும் ஆர்வமும் அதிகம் இருக்கும். அதற்கான வாய்ப்பைக் கடல் மாதா வாரி வழங்குவாள். மேற்சொன்ன அமைப்புகளுடன் சுக்கிரன் மற்றும் புதன் மேடுகள் துணைபுரியும் விதம் நன்கு அமைந்திருந்தால், கூடுதல் விசேஷம்!

%d bloggers like this: