ராகு கேது, சந்திராதி யோகம் என்றால் என்ன தெரியுமா?

ஜாதகத்தில் எந்த ஸ்தானத்தில் ராகு அமைந்திருந்தால் யோகபலனை தருவார், அதைப் போல சந்திராதி யோகம் எப்படிப்பட்ட ஜாதக அமைப்பு இருந்தால் ஏற்படும் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

ராகு தரும் யோக பலன் (Rahu Maha Yoga Effects)

ஒருவரின் ஜனன கால ஜாதகத்தில் நவகிரகங்கள் அமைந்திருக்கும் இடத்தைப் பொருத்து நமக்கான பலன்கள் அமையும். அதில் பல யோகங்கள் அமைவது உண்டு. அந்த வகையில் ராகு – கேது அமைந்திருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து கிடைக்கும் பாக்கியத்தைப் பார்ப்போம்.அதாவது ஒருவரின் ஜென்ம லக்கினம் எதுவாக அமைந்திருந்தாலும், நிழல் கிரகமாக, நாகத்தின் வடிவம் என சொல்லக் கூடிய ராகு பகவான் மேஷம், ரிஷபம், கடகம், கன்னி, மகரம் ஆகிய ஐந்து ராசிகளில் எந்த இடத்தில் அமைந்திருந்தாலும், அந்த ஜாதகருக்கு குதிரை ஊர்வலம், பல்லாக்கு, பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்ர மஞ்சத்தில் படுத்து உறங்கக் கூடிய பாக்கியம் உண்டாகும் என ஜோதிட அலங்கார பாடல் குறிப்பிடுகின்றது. அதாவது அவரின் செல்வாக்கு ஒரு ராஜாவின் வாழ்க்கையை ஒத்திருக்கும் என சொல்லலாம்.

சந்திராதி யோகம் (Chandrathi Yoga)

சந்திரன் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் அமைந்திருக்கும் இடம் தான் அவரின் ராசி அமைகிறது என அனைவருக்கும் தெரியும். ஒருவரின் ஜோதிட பலன் அறிய லக்கினத்தை தொடர்ந்து ராசியைத் தான் பார்ப்பார்கள்.

அந்த வகையில் சந்திரன் அமைந்திருக்கும் ராசிக்கு 6,7,8,9 ஆகிய வீடுகளில் வரிசையாக ஏதேனும் ஒரு கிரகம் அமைந்திருந்தால் அது சந்திராதி யோகம் என கூறப்படுகிறது

இந்த சந்திராதி யோகம் பெற்றவர்கள் எல்லா துறைகளிலும் தன் முத்திரையைப் பதித்து புகழை அடையக் கூடிய பாக்கியத்தைப் பெற்றவராக இருப்பார். குறிப்பாக சந்திரனுக்கு சம சப்தம கேந்திரமாக இருக்கும் 7ம் இடத்தில் சூரியன் அமையப் பெற்றிருந்தால் அவர் பல பட்டங்கள். பதவிகளை பெறக்கூடிய யோகமும், எழுத்தாளர், கதாசிரியர், கவிஞர் என எழுத்து துறையில் மிக பெரிய இடத்தை அடையக் கூடிய சந்திராதி யோகம் எனும் சந்திர மங்கள யோகம் பெறலாம்.

%d bloggers like this: