இந்து மதத்தில் 108 ஏன் மிகவும் முக்கியமானது? அது தான் காரணம்…

இந்து மதத்தில் 108 புள்ளிவிவரங்கள் அவற்றின் சொந்த முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளன. ருத்ராட்ச கோஷத்தில் 108 மணிகள் உள்ளன, 108 முறை கோஷமிடுகின்றன. இந்து மதத்தில் 108 என்ற எண் ஏன் முக்கியமானது?

108 என்பது சிவபெருமானின் எண்ணிக்கையாகக் கருதப்படுகிறது. இதற்குக் காரணம் தலைமை சிவலிங்கங்களின் எண்ணிக்கை 108 ஆகும். ருத்ராட்சத்தில் அனைத்து சைவர்களும், குறிப்பாக லிங்காயத்தர்கள் கோஷமிட 108 மணிகள் உள்ளன.

கௌடியா வைணவத்தின் கீழ் பிருந்தாவனில் மொத்தம் 108 கோபியர்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஸ்ரீ வைணவ தர்மத்தின் கீழ், விஷ்ணுவின் 108 தெய்வீக பகுதிகள் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன, அவை 108 திவ்யாதேஷம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

கம்போடியாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற அங்கோர் வாட் கோயிலின் செதுக்குதல் கடல் மான்ஸ்ட்ரோசிட்டி நிகழ்வை சித்தரிக்கிறது. செதுக்குதல் மந்தர் மலையில் கட்டப்பட்ட வாசுகி நாகத்தின் இருபுறமும் 54 தேவ் மற்றும் 54 பேய்களை (108) சித்தரிக்கிறது.

ஜோதிடத்தில் மொத்தம் 12 குவியல்கள் உள்ளன, மேலும் இந்த குவியல்கள் 9 குவியல்களை சித்தரிக்கின்றன. இந்த இரண்டு எண்களைப் பெருக்கினால் உங்களுக்கு 108 புள்ளிவிவரங்கள் கிடைக்கும்.

108 ஆங்கி இந்து மதம் தவிர பல மதங்களிலும் கலாச்சாரங்களிலும் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பௌத்த மதத்தின் பல கிளைகளில் அந்த நபருக்குள் 108 வகையான உணர்ச்சிகள் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.

லங்காவத்ரா சூத்திரத்தில் ஒரு கண்ட குறிப்பு உள்ளது, அதில் போதிசத்வா மகாமதி புத்தரிடம் 108 கேள்விகளைக் கேட்கிறார். மற்றொரு கண்டத்தில், புத்தர் 108 தடைகளை விவரிக்கிறார். பல புத்த கோவில்களிலும் 108 படிக்கட்டுகள் இருப்பதை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள்.

ஜப்பானிய கலாச்சாரத்தில், புத்த மதத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் முதுமைக்கு விடைபெறுவதாகவும், புத்தாண்டை வரவேற்க புத்த கோவில் மணியை 108 முறை தாக்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

%d bloggers like this: