ராகு – கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் (கடகம் – புனர்பூசம் 4-ம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம்)

முன் வைத்த காலைப் பின் வைக்காத நீங்கள், சொன்ன சொல் தவறமாட்டீர்கள். மனத்துக்குப் பிடித்துவிட்டால் கணக்குவழக்கு பார்க்காமல் வாரி வழங்குவீர்கள். உங்களுக்கு இந்த ராகுப் பெயர்ச்சி, திடீர் யோகங்களைத் தருவதாகவும், கேது மாற்றம் அவ்வப்போது மனஇறுக்கத்தைத் தருவதாகவும் அமையும்.

ராகுவின் பலன்கள்:

இதுவரை உங்களின் ராசிக்கு 12-ல் அமர்ந்து கொண்டு அலைக்கழிப்புகளையும், செலவு களையும், தூக்கமின்மையையும், எதிர்காலம் பற்றிய பயத்தையும் ஏற்படுத்திய ராகுபகவான், இப்போது உங்கள் ராசிக்கு லாப வீட்டுக்கு வருவ தால், உங்களின் செல்வம் – செல்வாக்கு கூடும். Read More

%d bloggers like this: