வெளிப்படையான வரி விதிப்பு’ (Transparent Taxation – Honoring the Honest’) திட்டம்

வரி சீர்திருத்தங்கள்! வரி நிர்வாகத்தில் முக்கிய சீர்திருத்தமாக, வரி செலுத்துவோரை கௌரவிக்கும் வகையில் புதிய திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அண்மையில் தொடக்கி வைத்தார். அதன்படி, அதிகாரிகளின் இடையீடு இன்றி நேரடியாக வரி செலுத்துவது நடைமுறைக்கு வரும். வரி செலுத்துவோரின் உரிமைகளும் உறுதிசெய்யப்படும். Read More ………………….

%d bloggers like this: