வியர்வை சிந்தினாலே உப்பு வெளியேறும்!

சோடியம் என்றவுடன், நாம் பொத்தாம் பொதுவாக, உப்பு என்று நினைத்து விடுகிறோம். சோடியம் என்பது, சமையல் உப்பில் கலந்திருக்கும் ஒரு வேதிப்பொருள். ஒரு டீ ஸ்பூன் உப்பில், 2,300 மி.கி., சோடியம் உள்ளது. நாம், உணவில் சேர்க்கும் உப்பில் இருந்து தான், நம் உடம்பிற்கு முக்கியமான சோடியம் ReadMore

%d bloggers like this: