குளிர்காலம் வந்தாச்சு. அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கும் உணர்வா..? அதற்கான அறிவியல் காரணம் இதோ..!!

குளிர்காலம் என்றாலே ஒரு விஷயம் நம்மை பாடாய்படுத்தும். அது அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பதற்கான உணர்வு. இரவிலும் பகலிலும் மற்ற காலங்களை விட அதிகமாக சிறுநீர் கழிக்கும் உணர்வு குளிர்காலத்தில் உண்டாகும். மற்ற காலங்களுடன் ஒப்பிடும்போது குளிர்காலத்தில். நாம் மிகக் குறைந்த அளவு மட்டுமே தண்ணீர் பருகுவோம். ஆனாலும் அதிகமான சிறுநீர்

 

வெளியேறுவதற்கு காரணம் என்ன? இதற்கு ஒரு அறிவியல் விளக்கம் உள்ளது .

அதனைப் பற்றி இப்போது அறிந்து கொள்வோம். இது உண்மையில் “குளிர்-தூண்டப்பட்ட டையூரிசிஸ்” என்று அழைக்கப்படும் ஒரு உளவியல் எதிர்வினை ஆகும், குளிர்ச்சியான சூழல் உண்மையில் உங்களை சிறுநீர் கழிக்க தூண்டுகிறது.

ஏனென்றால், நம் உடல்கள் 36-37 டிகிரி செல்சியஸுக்கு இடையிலான வெப்பநிலைக்கு பழக்கமாக இருக்கின்றன, ஆனால் தீவிர குளிர்காலத்தில், குளிர்ந்த வெப்பநிலை உங்களை நடுங்கச் செய்கிறது, இரத்த நாளங்களை சுருங்கச் செய்கிறது.

உறுப்புகளில் அதிக இரத்த ஓட்டத்தைக் கொண்டு வருகிறது மற்றும் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது. இந்த ரத்த ஓட்டம் சிறுநீரகங்கள் உட்பட அனைத்து முக்கிய உறுப்புகளுக்கும் செல்கிறது. வழக்கமான அளவிலான கழிவுகளை அகற்றுவதற்கு பதிலாக, உங்கள் சிறுநீரகங்கள் அதிக வேலைகளைச் செய்ய நிர்பந்திக்கப்படுகின்றன, இயல்பை விட அதிகமான கழிவுகளை வடிகட்டுகின்றன. எனவே, நீங்கள் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கும் நிலை உண்டாகிறது. சிறுநீர் கழிக்காமல் சேமிக்கப்படும் முழு சிறுநீர்ப்பை என்பது உங்கள் உடல் வெப்பத்தை இழக்கும் மற்றொரு வழியாகும்.

எனவே உடனடியாக சிறுநீர் கழிப்பது உங்கள் உடல் வெப்பத்தை பாதுகாக்க உதவுகிறது. தீவிர குளிர்ச்சியை உடல் எதிர்கொள்வதில் சிறுநீர்ப்பையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நரம்புகள் அதிக அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ளும். உடல் அதிக அழுத்தத்தில் இருக்கும்போதும் இதே உணர்வு உண்டாகும். எனவே இது இயல்பான ஒன்றுதான். இதை கண்டு அச்சப்பட்ட வேண்டியதில்லை.

%d bloggers like this: