இந்த அசாதாரண அறிகுறிகள் மூளைக் கட்டிகளில் காணப்படுகின்றன, இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

மூளைக் கட்டிகளில், மூளையில் உள்ள பல செல்கள் அல்லது ஒரு செல் அசாதாரணமாக வளர்கிறது. பொதுவாக இரண்டு வகையான மூளைக் கட்டிகள் உள்ளன, புற்றுநோய் (வீரியம் மிக்க) அல்லது புற்றுநோய் அல்லாத (சாதாரண) கட்டிகள். இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் மூளை செல்கள் சேதமடைகின்றன, அவை சில நேரங்களில்

ஆபத்தானவை என்பதை நிரூபிக்கின்றன. இதில் உள்ள மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னவென்றால், இதற்கு குறிப்பிட்ட காரணங்கள் எதுவும் இல்லை, சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் மட்டுமே அதன் சில ஆபத்து காரணிகளைக் கண்டறிந்துள்ளனர். மூளை கட்டி அறிகுறிகள் தோன்றும்.

தனிப்பட்ட மற்றும் நடத்தை மாற்றங்கள்: முன்பக்க மடலில் கட்டிகள் இருப்பவர்கள் தங்கள் நடத்தையை கட்டுப்படுத்த முடியாது.

புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் அவர்களுக்கு சிரமம் உள்ளது.

பேசுவதில் சிக்கல்: ஒருவருக்கு தற்காலிக மடலில் கட்டி இருந்தால், பேசுவதில் சிரமம் இருக்கிறது, அது சரியாக பேசப்படவில்லை.

உடலை சமநிலைப்படுத்துவதில் சிக்கல்: ஒருவருக்கு கட்டி இருக்கும்போது, அவரது உடலின் சமநிலையை உருவாக்க முடியாது, ஏனெனில் சிறுமூளையில் ஒரு கட்டி இருந்தால் அது இயக்கத்தை பாதிக்கிறது.

தலைவலி: இது மூளைக் கட்டியின் மிகப்பெரிய அறிகுறியாகும். இந்த வலி முக்கியமாக காலையில் ஏற்படுகிறது, பின்னர் அது தொடர்ந்து நடக்கத் தொடங்குகிறது, இந்த வலி தீவிரமடைகிறது. அத்தகைய அறிகுறி தோன்றினால், அதைச் சரிபார்க்கவும்.

அன்றாட நடவடிக்கைகளில் இடையூறுகள்: பேரிட்டல் லோபில் ஒரு கட்டி இருக்கும்போது உணர்வு பாதிக்கப்படுகிறது, இதன் காரணமாக அந்த நபருக்கு அன்றாட நடவடிக்கைகளில் சிரமம் உள்ளது.

சலிப்பு அல்லது வாந்தியெடுத்தல் உணர்வு: தலைவலியைப் போலவே, காலையிலும் இது நிகழ்கிறது, குறிப்பாக ஒரு நபர் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகரும்போது.

%d bloggers like this: