Daily Archives: ஏப்ரல் 26th, 2022

கணித சமன்பாடுகளுக்கு நொடியில் தீர்வளிக்கும் போட்டோமேத் செயலி

எதற்கும் நேரமின்றி ஓடும் இன்றைய அன்றாடத் துரித வாழ்வு, பெருமளவு ஸ்மார்ட்போன்களைச் சார்ந்தே இருக்கிறது.

சிறப்பு அம்சம்

பொதுவாக, மாணவர்களின் மூளையைக் கசக்கிப் பிழிந்து, பெரிதும் அயர்ச்சிக்கு உள்ளாக்குபவையாகக் கணித சமன்பாடுகள் உள்ளன. இந்தக் கணித சமன்பாடுகளை

Continue reading →