உறவுகள் மேம்பட தினமும் பத்துநிமிடம் தியானம் போதும்!!!

தியானம் என்பது நம் வாழ்க்கையை நடைமுறையில் மாற்றக்கூடிய ஒரு பயிற்சியாகும். தியானம் என்பது யோகிகள், முனிவர்கள், துறவிகள் போன்றோர் வழக்கமாகப் பயிற்சி செய்யும் ஒன்று என்று நாம் அடிக்கடி நினைப்பதுண்டு.

தியானம் என்றால் என்ன?

தியானம் என்பது மனதை அமைதிப்படுத்துவது. இது மனதை அமைதியாக்குகிறது. மனம் என்பது ஒரு குரங்கு என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. ஒரு நிமிடத்திற்கு 50 எண்ணங்கள், ஒரு நாளைக்கு 50,000 எண்ணங்கள் வரை சேர்க்கும் ஒரு எண்ணத்தை ஒவ்வொரு நொடியும் மனதில் உருவாக்க முடியும். ஒரு நிமிடத்திற்கு 50 எண்ணங்களில் இருந்து ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு எண்ணமாக மன எண்ண விகிதத்தை (MTR) குறைக்க வேண்டும். இது மனதை அமைதிப்படுத்துகிறது. இது ஒழுங்கீனம் செய்கிறது.

இதைச் செய்ய, நாம் மனதைக் கவனிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் மனம் அலைபாயும்போது, அதை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும். மனதைக் கவனித்து, அதைப் பிடித்து, தாழ்ப்பாள் போட வேண்டும். ஒரு எண்ணம் வந்தாலும், கடலில் மீன் நீந்துவதைப் பார்ப்பது போல, அந்த எண்ணத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும்.

தியானம் நம் உறவுகளை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?
◆தியானம் நமது மனநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
நாம் அமைதியாக மாறுகிறோம். சூழ்நிலைகளுக்கு நாம் எதிர்வினையாற்றுவதில்லை. இது தவிர்க்க முடியாமல் நமது உறவுகளை மேம்படுத்துகிறது. நம்மால் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். இது நம்மை உணர்ச்சி ரீதியாக நிலையானதாக ஆக்குகிறது.

தியானம் மன அழுத்தத்தையும் பதட்டத்தையும் குறைக்க உதவுகிறது
நாம் அமைதியாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறோம். ஒரு மகிழ்ச்சியான நபர் வாழ்க்கையைப் பற்றி வேறுபட்ட கண்ணோட்டத்தைக் கொண்டிருக்கிறார். தியானம் நேர்மறை உணர்ச்சிகளை வளர்க்கிறது. ஏனெனில் இது மனதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. நேர்மறை உணர்ச்சிகள், நேர்மறை மனப்பான்மை எந்தவொரு உறவையும் வெற்றிகரமாகச் செலுத்துவதற்கு கருவியாக இருக்கும்.

தியானம் மற்றவர்களுடன் எளிதாக தொடர்பு கொள்ள உதவுகிறது
நாம் அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பதால், நாம் பிறரால் ஈசியாக அணுகக்கூடியவர்களாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாகவும் மாறுகிறோம். நேர்மறை மக்கள், மகிழ்ச்சியான மக்களாகின்றனர். மறுபுறம், அவர்கள் எங்கு சென்றாலும் தங்கள் நேர்மறை எண்ணத்தைப் பரப்புவதால் மக்களை ஈர்க்கிறார்கள்.

மன அழுத்தம் மற்றும் கவலைகள் காரணமாக பல நோய்கள் மோசமடைகின்றன. தியானம் அந்த பிரச்சினைகளை தீர்க்க உதவுகிறது. மேம்பட்ட ஆரோக்கியத்துடன், நமது தனிப்பட்ட உறவுகளும் பாதிக்கப்படுகிறது.

%d bloggers like this: